Saare vald kinnitas vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad

Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ning  ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusest, on Saare vallavolikogu 2010. aasta 31. märtsi määrusega kinnitatud “Saare valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2022.” Lähtuvalt Saare valla arengukavast ja Saare Vallavara esitatud hinnakalkulatsioonist, on Saare valla vee- ja kanalisatsiooniteenuse hindadeks kinnitatud külma vee eest 2,81 eurot elaniku kohta kuus või 0,94 eurot külma vee kuupmeetri eest. Kanalisatsiooniteenuse hinnaks on kinnitatud 2,30 eurot elaniku kohta kuus või kanalisatsiooniteenuse kuupmeetri eest 0,77 eurot. Kinnitatud teenusehinnad sisaldavad käibemaksu. Veemõõturite olemasolul arvestatakse hinnad välja kuupmeetrihinna alusel, mõõturite puudumisel arvestatakse teenuse hinnad elaniku kohta kuus. Need hinnad rakenduvad Saare vallas alates 2012. aasta 1. märtsist. 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus