Saare Kratikülas tähistati erametsapäeva

Tema sõnul hakati erametsapäevi pidama samal ajal üle-eestilise metsanädalaga.

Erametsa Liidu auhinna elutöö eest pälvis Leonhard Polli, kes on Eesti metsa säilimisele aidanud kaasa tööga looduskaitse ministeeriumis. Tal on suured teened metsaomanike huvide kaitsmisel ja probleemide teadvustamisel, samuti oli ta üks Erametsaliidu asutajaid. Leonhard Polli on olnud Erametsaliidu juhatuse ja volikogu liige ning hetkel kuulub selle organisatsiooni revisjonikomisjoni. Polli sai kingituseks kotka skulptuuri, mis on Luua metsanduskooli vilistase Ott Oleski kättetöö.

Metsapäev suunatud eelkõige koolilastele

Erametsa sõbraks ja Kalevipoja mõõga vääriliseks tunnistati Guido Ploompuu, kes on Lääne-Virumaa lõunaosas tegutseva Viru-Lemma metsaseltsi juht. “See on suur tunnustus ühistegevusele,” ütles Ploompuu, kelle juhitavasse metsaseltsi kuulub 40 inimest ning see on tegutsenud juba viimased viis aastat.

Tunnustuse pälvisid ka Voore, Pala ja Maarja koolide õpilased, kes osalesid joonitusvõistlusel “Ühisel jõul metsas”. Laste joonistatud piltidest oli kohapeal üles pandud ka näitus, millega kõik huvilised ka tutvuda said.

Ants Varblase sõnul ei ole erametsapäevad suunatud mitte niivõrd metsaomanikele kui neile, kes iga päev metsandusega kokku ei puutugi: sihtrühmaks on koolilapsed, õpetajad, aga ka lihtsalt aktiivsed loodushuvilised inimesed. Seekordsest metsapäevast osavõtt jäi küll loodetust väiksemaks, mida Varblase sõnul võis põhjustada halb ilm ning see, et Saare asub suurematest keskustest kaugel.

Sellegipoolest võib Varblase sõnul päevaga väga rahule jääda, sest kohaletulnud tundsid sellest suurt rõõmu. Tema sõnul korraldatakse erametsapäevi erinevates kohtades üle Eesti, seal kus on tegutsevad metsaseltsid, mis ka natuke tutvustamist ja tuge vajavad.

Krattide juhendamisel matkama

Varblase sõnul jõuavad metsaprobleemid inimesteni läbi tegevuste, mitte koosolekutel ja seminaridel.

“Kas te teate, kes on kratt? Selle peame ikka kõigepealt selgeks tegema,” võttis peakratt teema üles. Hea teksti ja värvika väljanägemisega kratid tekitasid kokkutulnutes, eriti lastes, suurt elevust. Krattide juhendusel läbiti ka matk metsas, kus räägiti kasenoorendikust, vaadati puuistandust ning vaadati, kuidas mõõta puu pikkust ja kuidas seda õieti langetada ja järgata.

Väike võistlusmoment oli asjal samuti juures: jagati ka väikseid üllatusauhindu- üks neist kuulus sellele, kes kõige täpsemalt suutis puu kõrguse ära arvata.

Luua Metsanduskooli õpetaja Tõnu Eller selgitas, et metsa tuleb langetada ikka ja siis on oluline, et seda teeb kogenud inimene, mitte võhik. Ta näitas, kuidas saada maha võetud puust võimalikult suurt kasu seda õigesti tehes.

Matkarajal kohtasid metsahuvilised mitu korda Kalevipoega näitleja Mati Tiku kehastuses, kes koos siiliga metsahuvilistele toreda etenduse andis. Päeva lõpuks valmistas iga osaleja oma isikliku krati, nii saab krattide idee erinevates Eesti paikades edasi elada.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus