Saab taotleda puuetega inimeste eluaseme kohandamist

2020. aastal planeerib Jõgeva vald osaleda Euroopa regionaalarengu fondist toetatava meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ projektis, mille abil on võimalik toetada puuetega inimeste eluruumide paremaks muutmist. Eluruumi kohandamist saab taotleda, kui isikul on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes, tal on sellekohane kehtiv otsus ja ta on kantud rahvastikuregistrisse Jõgeva valla elanikuna.


  1. aastal on võimalus taotleda projekti vahenditest kokku viie kohanduse tarvis 39 581 eurot.

Jõgeva vallavalitsuse sotsiaalosakond ootab taotlusi hiljemalt 31. märtsiks 2020.

Taotluse võib saata e-postiga aadressil info@jogeva.ee või tuua paberil sotsiaalosakonda aadressil Piiri 4 (kolmas korrus), Jõgeva linn.

Meetmega toetatakse eluruumi, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist liikuvusega seotud toimingute ning hügieeni- ja köögitoimingute parandamiseks.

VOOREMAA

 

blog comments powered by Disqus