Rühime optimistlikult edasi

Tabivere gümnaasium tähistab täna kooli 40. aastapäeva ja paikkonnas koolihariduse andmise  325. aastapäeva. Gümnaasium on 40 aasta jooksul muutnud oma nime ning ka siin pakutavas hariduses on aegade jooksul muutusi toimunud.  Kooli juures on töötanud Jõgeva kaugõppekeskkooli filiaal, siin on jagatud poistele traktori- ja autoõpetust, tütarlastele teadmisi kodundusest ja aiandusest. Aastatel  2002-2005 tegutses meil kasvatusraskustega õpilastele nn Tootsi-klass. Kooli ruumides on töötanud Tartu H. Elleri nimelise Muusikakooli filiaal, praegu Tabivere valla huvikool. Koolis on suurepärased sportimisvõimalused, renoveeritud staadion, edukalt tegutseb Tabivere Rahvaspordiklubi.

Kaks viimast õppeaastat oleme erilist tähelepanu pööranud teadlikule väärtuskasvatusele koolis. 2011./2012. õppeaastal sõnastasime ühiselt  kooli põhiväärtused, valmis uus arengukava ja  väärtuskasvatuse kava.

Õpilased saavad võimaluse väljendada oma väärtushinnanguid ja arusaamu aruteludes ja käitumises, mõelda selle üle, kuidas nende teod võivad mõjutada teisi inimesi. 

Aitamaks õpilastel  jõuda selgusele iseenda ja teiste väärtushinnangutes, toimus eelmisel õppeaastal kirjatööde konkurss Väärtuste avaldumine koolielu lugude kaudu” ning käesoleval õppeaastal viidi läbi vastavateemaliste loovtööde konkursid.  Kooli  aastapäeva eel trükivalgust näinud almanahh on sisuliselt kooli väärtusteraamat.

Koolil on pikaajalised muusikatraditsioonid: mudilaskoori ja lastekoori osalemine laulupidudel ning esinemine tähtpäevadel on koolikultuuri loomulik osa. Meie õpilased on edukad spordis: vabariiklikel võistlustel Tähelepanu, start!” jõuti möödunud õppeaastal 5. kohale ja tänavu saavutati 6. koht. Head tulemused on saavutatud  maakonnas   rahvastepallis, kergejõustikus ja suusatamises. Sporti ja tervislikke eluviise hoiavad au sees ka kooli töötajad — Tabivere valla talimängudel on gümnaasiumi võistkond mitmel aastal üldvõidu saavutanud.

Meie koolis kehtib põhimõte, et õpilastel peab olema võimalik õppida kaasaegses õpikeskkonnas kaasaegsete õppevahenditega. Kahe õppeaastaga on paranenud füüsiline õpikeskkond: uue kuue on saanud viis klassiruumi, sisustatud on uus kodundusklass. Iga päev loovad hea tuju vastvalminud seinamaalingud kooli koridorides, mis on õpilaste endi kätetöö.

Koolis väärtustatakse loomulikku looduskeskkonda ja püüdlusi säilitada ning arendada seda ka tulevikus. 2012. aasta  kevadel sai teoks hoogne vanapaberi kogumise kampaania ja vanast uue meisterdamine. Kogusime 10 tonni vanapaberit. Viimane õpilastööde näitus oli sisuliselt vanale asjale uue hingamise andmine. Püüame olla leidlikud ja loovad, et oma koolimaja  käepäraste vahenditega kenamaks muuta.

Tabivere kool tähistab oma aastapäeva viimast korda gümnaasiumina, järgmine juubel toimub juba põhikoolis. Loodame ja soovime areneda tugevaks põhikooliks, mis viib edasi siinse paikkonna tugevaid traditsioone. 

i

PIRET SIIVELT, Tabivere gümnaasiumi direktor

blog comments powered by Disqus