Round Table Eesti toetab hariduspüüdlusi

Round Table Eesti Fond loodi Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde 2002. aastal selleks, et toetada neid, kellele rahalised võimalused on takistuseks annete realiseerimisel. Fond toetab laste õpinguid kodumaal ning taotluse rahastamise eeltingimuseks on hea õppeedukus.

            RTE Fondist stipendiumi saamiseks tuleb esitada taotlus sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeedil, millele taotleja lisab trükitult taotluse põhjenduse või tööprojekti, täpse eelarve või kalkulatsiooni ja vajaduse korral soovitajate põhjendused. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse. Õpingutoetuse taotlusele palume lisada tõendi vastavas õppeasutuses õppimise kohta.

            Taotlused tuleb esitada 15. oktoobri kella 16ks aadressil A. Weizenbergi 20A-13, 10150 Tallinn. Täpsemat teavet saab Eesti Rahvuskultuuri Fondi koduleheküljelt www.erkf.ee.

            Round Table klubide liikumise juured pärinevad Inglismaalt, kus 1927. asutati esimene klubi. Tänaseks ümarlaua rüütlite liikumine laienenud üle maailma ligi 60 riiki. Liikmeid on organisatsioonil üle 36 000. Round Table Eesti tuntumatest ettevõtmistest võib mainida Eesti suurimate traditsioonidega heategevuskontserdi, Kuningas Arthuri Gala korraldamist.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus