Roosiaia maalapp võõrandati Põltsamaa vallale

Eile andis valitsus loa võõrandada Põltsamaa vallale tasuta 0,14 hektari suuruse Põltsamaa roosiaia sissesõidutee kõrval asuv Roosi kinnistu. Avalikku kasutusse mineva maatüki eest hakkab edaspidi hoolt kandma Põltsamaa Haldus.


„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Mällikvere külas asuv Roosi kinnisasi pindalaga 1430 ruutmeetrit, sihtotstarbega üldkasutatav maa,” seisab valitsuse otsuses.
Keskkonnaministri Rene Koka sõnul on ministeeriumi soov kohalikku keskkonda rikastav roosiaed säilitada ning leida antud maatükki – Roosi kinnistut – puudutavale pikaleveninud vaidlusele lahendus.
Põltsamaa vallal esialgu konkreetset plaani antud maatükiga pole.
„Antud maatükk ehk siis 0,14 hektarit maad Põltsamaa Roosiaia parkla kõrval on edaspidi avalikus kasutuses. Kuna Põltsamaa on muuhulgas tuntud kui roosilinn, siis edaspidi on ala kasutatav avaliku puhkealana. Sellest tulenevalt on ka koostatavas Põltsamaa valla uues üldplaneeringus antud kinnistu maakasutusena planeeritud üldkasutatav maa, mitte enam tootmismaa, nagu nägi ette 1998. aasta üldplaneering,” selgitas Põltsamaa abivallavanem Karro Külanurm.
Vallal on plaanis võtta maatükk kasutusse haljasalana, pargi ja puhkealana. Antud maalapil, mis moodustab üksnes väikse osa Põltsamaa roosiaiast, paikneb pargirooside kollektsioon.
Põltsamaa vallas tegeleb haljastus- ja heakorratöödega valla hallatav asutus Põltsamaa Haldus.
„Kuna Põltsamaa roosiaed ja riik omavahel kokkulepet ei saavutanud (minule teadaolevalt pakkus riik nimetatud maatüki osas vahetust mõne teise osaga Eesti Roosile kuuluvast maa-alast), siis täna on maaomanikuks vald. Põltsamaa Haldus on meil hallatav asutus, kes kogu valla avalikus kasutuses olevate haljasalade heakorra eest vastutab. Samamoodi siis ka selle maatüki korral,” märkis Karro Külanurm.
Põltsamaa roosiaia perenaise Annela Orasi käest pole kommentaari saada õnnestunud.
TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus