Romude äraveoks on vaja oskusi ning vastavat luba

Kevadistel koristustöödel võib välja ilmuda vanametalli, millest soovitakse vabaneda. Just koristamisperiood peibutab tegutsema ka tegevusloata metalliärimehi, kes tegelevad mitmesuguste romude äraveo ja lammutusega, kuid võivad nii ohustada keskkonda. 

Nii ajalehtedes kui ka muude kanalite kaudu ilmuvad sageli kuulutused, milles pakutakse abi (ostan, kogun, vean) vanametalli, romuautode või elektroonikaromude koristamiseks. Ühest küljest on see tänuväärt ettevõtmine, kuid samas võib oskamatu tegutsemine tekitada keskkonnale korvamatut kahju. Väljapakutud tegevus on rangelt reguleeritud jäätmeseadusega ning teenust pakkuvalt ettevõtjalt nõutakse üldjuhul metallijäätmeluba või ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi. 

Kui postkastidesse pandud või ajalehtedes avaldatud kuulutustes on ainsaks kontaktiks mobiiltelefoni number, siis on põhjust selle “metalliärimehe” seaduslikus tegutsemises kahelda. Sageli eristabki ametlikult tegutsevaid ettevõtteid mitteametlikest see, et esimesed avalikustavad oma tegevust reklaamides nii oma nime kui ka kontaktandmed, kuid teised annavad endast teada vaid telefoninumbri. 

Nn mustalt tegutsevate ettevõtjate puhul ei ole teada, kuidas nad nii elektroonikasedametest kui ka autoromudest metalli eemaldavad ja kuhu toimetavad ohtlikke vedelikke ja ohtlikke osi ning muid materjale, mida ei saa vanametallina kokkuostupunktidesse üle anda. Kui need satuvad metsa alla või põletatakse, siis on ohus nii loodus kui ka meie kõigi tervis. 

Jäätmete üleandja peab olema veendunud, et vastuvõtjal on jäätmete käitlemiseks (sh jäätmete kogumiseks) ka vajalikud tegevusload. Seega, kui soovite metallijäätmetest vabaneda, küsige teenusepakkujalt lisateavet (nimi, lubade olemasolu, ka lubade ettenäitamine). Seadust rikub ka see, kes annab metallijäätmed üle ebaseaduslikule teenusepakkujale.

Sellised metalliärimehed  tekitavad ka kõlvatut konkurentsi jäätmekäitlejate suhtes, kes on väljaõppele ja vajalikele seadmetele kulutusi teinud.  

Seaduslikult tegutsevate jäätmekäitlejate kohta on info olemas keskkonnaagentuuri www.keskkonnaagentuur.ee/kodulehel keskkonnalubade infosüsteemis, kuid seda saab küsida ka Keskkonnaametist www.keskkonnaamet.ee

Anonüümsete ja kontrollimata kuulutuste teenuse kasutamisega aitame kaasa looduse saastamisele.

KAILI KUUSK, keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna nõunik

blog comments powered by Disqus