Rohutirtsu lapsed kolivad remondi ajaks Jõgeva Gümnaasiumi hoonesse

Jõgeva lasteaia Rohutirts renoveerimise ajaks kolivad neli lasteaiarühma ajutiselt Jõgeva Gümnaasiumi hoonesse.

Suvekuudel on Rohutirtsu lasteaiapere ajutiseks koduks lasteaed Karikakar. Sõimerühmad jäävadki sinna kogu remonditööde ajaks. Vanemad rühmad kolivad aga alates 1. septembrist Jõgeva Gümnaasiumi esimesel korrusel paiknevasse staadionipoolsesse tiiba, kus rohkesti mööblit ja muudki inventari neid juba ootavad.

“Seal on lasteaiarühmade käsutuses neli klassiruumi. Koridore ja tualettruume kasutavad kõik rühmad ühiselt,“ ütles Jõgeva linnavalitsuse haridustöö peaspetsialist Helle Kajaste.

Linn kaalus erinevaid variante

Tema sõnul oli Rohutirtsu lasteajaperele renoveerimistööde perioodiks asenduspinna leidmine piisavalt keeruline ülesanne. “Jõgeva linnal pole taolist vaba pinda, mis sobiks lasteaiaks ja milles oleks võimalik ka toitlustamist korralda. Lasteaiale Karikakar valmistakse toit Rohutirtsu köögis. Rohutirtsu remondiga seonduvalt oli arutlusel nii Aia 34 asuva koolmaja kui Piiri 1 C asuva endise internaadihoone ajutine kasutamine lasteaia majutamiseks. Erinevaid aspekte kaaludes leidsime aga, et kõige otstarbekam on lasteaialapsed Jõgeva Gümnaasiumi hoonesse paigutada. Muuhulgas võimaldab see ratsionaalsemalt organiseerida laste toitlustamist. Kuni lasteaia Rohutirts uue köögi valmimiseni valmistatakse sealsetele poistele ja tüdrukutele toit  Jõgeva Gümnaasiumis ja lasteaiale Karikakar Jõgeva Ühisgümnaasiumis,“ rääkis Kajaste.

Koolimajas kitsamad olud

Ta tunnistas, et koolimajas  on lasteaiaperel oluliselt kitsam kui lasteaiahoones, kuid ajutiselt on võimalik ka sellistes oludes hakkama saada. “Kogu rühma tegevus – mängimine, õppimine ja magamine – käib klassiruumides. Söömine kooskõlastatakse kooli sööklaga ning toimub ilmselt söögisaalis. Kõik korralduslikud küsimused lahendatakse töö käigus enne õppeaasta algust,“ märkis Kajaste.

“Koolimajas kohtuvad lasteaia poisid ja tüdrukud mõistagi kooliõpilastega, näevad kooli ruume ja võib-olla korraldatakse nii kooli kui ka lasteaialastele mõnigi ühisüritus,“ lisas ta.

Haridustöö peaspetsialist Kajaste märkis, et rühmades, mis kolivad koolimajja, on rohkem personali kui teistes lasteaiarühmades. “Paraku ei leia tõesti kõik inimesed täiskohaga rakendust. Teemakohased  küsimused lahendatakse vastavalt seadustele ja konkreetsetele kokkulepetele,“ lisas ta.

Lasteaia Rohutirts renoveerimine algab lähiajal, pärast lepingu allakirjutamist ehitajaga. Kogu lasteaia remont lõpeb kava kohaselt detsembris, gümnaasiumihoonest peaks lasteaiapere aga nüüdisajastatud majja kolima juba novembris.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus