Robotiehitus kui lapsemäng

Eestis tegutseb kolm väga aktiivset robotiklubi: Tallinna Tehnikaülikooli Robotiklubi, Eesti Infotehnoloogia Kolledži Robootikaklubi ning Tartu Ülikooli Robotiklubi. Kokku üle kahesaja inimese, kes tegutsevad aktiivselt robotite ning nende rakenduste ehitamise ning arendamisega.

Suur osa neist on saanud robotipisiku juba varajases eas, mis on andnud tõuke minna õppima tehnikaga seotud eriala ning hakata valdkonnaga süvitsi tegelema. Nüüdseks on paljud neist panustanud oma vaba aega Eesti robootika järjepideva arengu tagamiseks. Lisaks ehitamisele on paljud võtnud endale südamelähedaseks ülesandeks juhendada ka algajaid. Professionaalseks robotiehitajaks ei sünnita üleöö. Tegemist on pikaajalise ning vaevanõudva protsessiga. Seda just eelkõige antud ala multidistsiplinaarsuse tõttu, milles põimuvad nii mehaanika, infotehnoloogia, mehhatroonika kui ka tootedisain. Sellest tingituna on äärmiselt oluline eeltoodud erialasid suures mahus populariseerida ning teadvustada lastele tehnikateaduste olulisust. Rääkimine, milline eriala on vajalik või milline mitte, ei ole piisavalt tõhus. Lasteni tuleb ideed viia mängides, et neid  asjast huvituma panna. Samuti tuleb luua võimalused, et noored saaksid ise midagi oma kätega valmis teha ja tulemust näha. Lisades võistlusmomendi ning potentsiaalse tunnustuse  robotivõistlustel, tunnevad osalejad veelgi suuremat rahulolu. Robotiehitamine kui interaktiivne ja põnevat võistlusmomenti pakkuv valdkond tõstab otseselt huvi loodus-, täppis- ja tehnikaerialade vastu. Eesti suurimat robotite vahelist võistlust Robotex korraldatakse juba aastast 2001. Robotexil on noorte ehitatud robotid lahendanud aastate jooksul mitmeid ülesandeid: mänginud võrkpalli, läbinud labürinte, roninud köitel, maadelnud, päästnud mängukaru “põlevast” majast ning koristanud tube. Alates aastast 2009, mil kolm Eesti suuremat robotiklubi panid paika robotite jalgpalli reeglid, pole seda mängu kui võistlusülesannet enam muudetud. Küll aga on modifitseeritud reegleid juhul, kui sellel on konkreetne põhjendus. Järjepideva võistlusülesande eesmärk on tõsta robotite tehniline taset sel määral, et robotiehitajad oleksid võimelised osalema Euroopa suurimal robotite jalgpallivõistlusel Robocup. Selleks ongi viidud jalgpallireeglitesse sisse  muudatusi, millega meie robotivõistlust oleks võimalikult sarnane Robocup’iga.   

Selle aasta Robotexil osalevad nii entusiastlikud noored kui  professionaalsed vanad tegijaid ning näeb uusimat tehnoloogiat. Robotex 2012 leiab aset 23. kuni 25. novembrini TTÜ spordihoones, kus robotid mängivad jalgpalli, järgivad joont ning ühtlasi toimuvad võistlused LEGO Sumos ja Mini Sumos. Kõigile tehnikahuvilistele on avatud uusimaid tehnikaimesid tutvustav näitus. Robotexi meeskond ootab kõiki lapsi ja noori osa võtma interaktiivsetest töötubadest ning panema oma anded proovile joonistus-, foto- ja videokonkursil. Värskeimat infot toimuva kohta leiab ürituse Facebook’i lehelt RobotexEstonia ja ametlikult kodulehelt www.robotex.ee.

i

MARTI ARAK, Robotex 2012 projektijuht

blog comments powered by Disqus