RMK jätkab uuenenud töökorraldusega

Riigimetsa majandaja RMK jätkab alates 1. juulist uuenenud töökorraldusega. Senine metsade majandamise valdkond jaguneb kolmeks: metsahaldus, metsamajandus ja puidu turustamine. Juhtimisstruktuuri ümberkorraldamise põhieesmärgiks on läbi töötajate spetsialiseerumise saavutada senisest parem riigimetsade hoidmise ja majandamise tase.

Muudatuste järgselt hakkab RMK paremini vastama muutunud oludele. Meie kliendid ehk puiduostjad ja meie partnerid ehk metsatöid teostavad töövõtjad on viimastel aastatel  oluliselt muutunud. Samas on RMK juhtimisstruktuur püsinud sisuliselt muutusteta alates organisatsiooni loomisest 1999. aastal. Järgnevalt räägin täpsemalt RMK uuest struktuurist ja Jõgevamaal töötavatest inimestest. 

Viis metsniku tööpiirkonda

Metsahalduse töövaldkonna peamisteks ülesanneteks on metsaressursi üle arvestuse pidamine (metsakorraldus), metsakasvatuse ja -kasutuse kavandamine ning selle elluviimise kontrollimine, samuti RMK keskkonnakorralduslik tegevus. Metsakorraldusse Jõgevamaal töötajaid ei lisandu. Senist tööd RMK metsakorralduse talituse koosseisus jätkavad Lui Kunnus ja Harry Pütsepp.

Metsakasvatuse ja  -kasutuse kavandamist hakkab teostama RMK Jõgevamaa metskond. Metskonda juhib metsaülemana allakirjutanu ja töötajaid on meil kokku 7. Metskonna spetsialistina jätkab Marika Männi. Maakonna metskond on jagatud viieks metsniku tööpiirkonnaks ehk metsandikuks: Põltsamaa metsandiku metsnikuks on Riho Barbo, Pikknurme metsandiku metsnikuks Enno Kuusk, Laiuse metsandiku metsnikuks Riho Sakrits, Vaimastvere metsandiku metsnikuks Ahti Ilves ja Halliku metsandiku metsnikuks Rain Pint.

Suurenevad looduse hoidmiseks ning elanikkonnale metsapuhkuse veetmise võimaluste loomiseks tehtavate tööde mahud. Senistele puhkemajanduse töötajatele Monre Mäerannale ja Elle Mäerannale lisanduvad uutes ametites alustavad Malle Oras ja Sirje Saul. 

Kahe regiooni piir Põltsamaa-Mustvee joonelt

Metsamajandust hakkavad Jõgevamaal korraldama RMK Kagu regioon ja Kirde regioon. Kahe regiooni piir jagab maakonna metsad Põltsamaa-Mustvee joonelt kahe regiooni vahel, aga selliselt liigub-jaguneb ka meie peamine müügiartikkel – puit.

Regiooni metsamajanduslik tegevus jaguneb kolmeks valdkonnaks. Raiete läbiviimist korraldavad tööjuhid-praakerid ja siin alustavad uues ametis Kaido Kruus, Meelis Tamm ja Toomas Juhkam.

Metsade uuendamist ja hooldamist organiseerivad metsakasvatajatena jõgevamaalased Ivo Maidla ja Ahto Rähn. Metsamaterjalide tarneid meie klientidele korraldavad logistikutena Tõnis Mauer, Ain Ratassepp ja Indrek Antonov.

Metsamajandusregiooni koosseisus jätkavad ka kõik senised töölised. RMK Kagu regiooni logistikajuhina koordineerib logistikute tööd jõgevamaalane Andres Metjer. RMK Kagu regioonis on kokku 179 töötajat ja RMK Kirde regioonis on kokku 89 töötajat. 

Küttepuude müük algab 15.augustist

Ümberkorralduste järgselt jäävad RMK kontoritena kasutusele Pikknurme ja Laiuse kontorid. Halliku hoone võetakse kasutusele RMK looduskeskusena.

Traditsioonilise tegevusena jätkub ka küttepuude müük elanikkonnale, mida RMK alustab alates 15. augustist. Augustikuu algul informeerime küttepuude ostutellimuste esitamise korrast kõiki maakonnalehe kaudu.

RMK uuenenud struktuuri ja töötajate kohta leiate täiendavat informatsiooni meie interneti kodulehelt www.rmk.ee. Uuenenud töökorraldusega seonduvatele küsimustele olen valmis vastama e-posti aadressil avo.jyrissaar@rmk.ee või telefonil 676 7449.

Avo Jürissaar

RMK Jõgevamaa metskonna metsaülem

 

blog comments powered by Disqus