RMK hakkab avalikkust suurematest metsatöödest teavitama

RMK Loode regiooni metsaülema Margus Embergi sõnul on internetis RMK kodulehel www.rmk.ee metskondade tutvustuste all kõigi kavandatavate uuendusraiete nimekirjad, vahendab ajalehe Nädaline võrguväljaanne. Kahjuks ei tööta veel täielikult metsaregistri otsingusüsteem. Raplamaa omavalitsustesse paigaldatud kaartidel on välja toodud RMK majandatava riigimetsa kvartalite asukohad ja metskondade kontaktid, kes konkreetsel maa-alal metsa majandavad. Kui kellelgi tekib huvi oma kodukandis toimuvate tööde kohta, saab täpsemat infot alati lähimast metskonnast. Samuti avalikustatakse ka info kuivendussüsteemide rekonstrueerimise ja teedeehituse kohta, enne kui töödega algust tehakse. Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse. RMK haldab keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevaid maid üldpindalaga 1,063 miljonit hektarit, millest metsamaa moodustab 830 000 hektarit ehk ca 40 protsenti kogu Eesti metsamaast. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus