RMK andis Luua Metsanduskoolile üle kaks langetusmasinat

Eelmise neljapäeva hommikupoolikul jõudis Luua Metsanduskooli Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) kingitusena kaks kasutatud John Deere 770D langetusmasinat.

Masinatega  sõitsid treilerilt maha nende senised juhid. Seejärel tutvusid kingitustega õpetajad ja õpilased. Pärast väikest tehnilist ülevaatust lähevad need metsa, kus metsamasina juhiks õppivad noored mehed nendega oma oskusi hakkavad lihvima.

Masinad on koolile suureks abiks metsamasinaõppe korraldamisel kooli metskonnas. Metsamasina eriala kutseõpetaja Andres Müürisepa sõnul on koolil õppepraktikate tarbeks kasutada kolm väljaveotraktorit ning kaks langetusmasinat, millele nüüd lisandus veel  kaks langetusmasinat. 

Langetusmasina juhte vaja kordades rohkem

RMK peadirektor Aigar Kallas ütles üleandmislepingut allkirjastades, et uusi langetusmasinate juhte läheb vaja kordades rohkem, kui neid Eestis praegu on koolitatud. Tema hinnangul on metsamasina juhi eriala noorte hulgas küllaltki populaarne ja saab kindlasti veelgi populaarsemaks.

Luua Metsanduskooli direktori Haana Zuba-Reinsalu sõnul alustas kool 1999. aastal metsamasinajuhtide väljaõppega samuti RMK toel. “Kahepoolse koostööga suudame metsamasina juhtide  õpet edasi arendada ja jõuda uuele väljaõppetasemele,” märkis koolijuht. 

Vaja ka metsakasvatuslikku koolitust

Esimestel aastatel toimetas kool ainult ühe masinaga, viis kuni kaheksa õpilast peal. Praegu on õppimas 50 poissi, riik tellib koolilt aastas 45 metsamasina juhti. Poisse õpetavad  praegu viis metsamasinaõpetajat-instruktorit.

Metsamasinate  juhtimist on noortel võimalik õppida pärast põhikooli lõpetamist. Samuti on olemas gümnaasiumi lõpetanud  või ka kutseõppeasutustest tulnud noortele eraldi ainult kokkuveomasina juhi õppekava. Populaarne on see aga eriti  Luua Metsanduskooli metsamajanduse eriala lõpetanute hulgas. Põhikoolijärgsele kursusele võetakse 12 poissi, kokku on kolmel kursusel praegu 36 õppurit. Töökohapõhises õppes langetusmasina juhiks õppimine eeldab töökoha olemasolu, sest selles õppevormis sooritatakse praktika just seal. Riik maksab ühe metsamasina juhi koolitamise eest aastas 5048 eurot. Koolis on võimalik õppida ka riigieelarve välistel kohtadel, sel juhul tuleb oma õpingute eest ise tasuda.  

Luua Metsanduskool teeb koostööd ka Töötukassaga ning sealt on saadetud õppima viis inimest. Täiendkoolitust on  seni pakutud otse ettevõtetele. Kool soovib EL Sotsiaalfondi toel välja arendada ühtset praktikavõrgustikku, eesmärgiks on õpilastele sobilike praktikakohtade kindlustamine ning ühtlasi ka ettevõtte poolsete juhendajate koolitamine. “On üksikuid ettevõtteid, kellega koostöö edeneb, näiteks Valga Puu OÜ. Et ettevõttepraktikaid efektiivsemalt korraldada, on vaja juurde vähemalt viis-kuus koostööpartnerit,” rääkis koolijuht. Tema hinnangul saab kool oma praktikaprojektidega tööandjatele veelgi lähemale tulla, et üksteist paremini tundma õppida ning jätkusuutlikule koostööle alus panna.

Tema ja ka ettevõtjate sõnul on masinajuhtidele koolitamisel vaja suurendada  metsakasvatuslikku suunda  ehk  puude raiele valikut, kasvukoha tingimusi  jne.

Metsamasinate üleandmise juures viibisid  RMK juhatuse esimees Aigar Kallas, juhatuse liige Tavo Uuetalu, Kagu  regiooni juht Raivo Võlli ja Kirde regiooni juht Avo Siilak. 

Metsamasinaõpe Luua Metsanduskoolis

*1999. aastal alustati ühe kokkuveotraktoriga kümne metsamasinajuhi õpetamisega

*2004. aastal hakati ette valmistama ka langetusmasina juhte

*kool rentis omatulu baasil juurde ka teise langetusmasina

*aastatel 2007- 2010 soetas Luua Metsanduskool metsamasinaõppe jaoks ELi Regionaalarengu fondi abiga

*väikese väljaveotraktori Valmet 830.3

*suure väljaveotraktori John Deere 1110D

*langetusmasina Eco-Log 560C koos arvutisimulaatoriga

*minitõstuk-trenazhööri

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus