Ringristmiku vajalikkusest Jõgeval


Pärast Alexela tankla käikuandmist Suure-Piiri ristmiku lähedal suurenes sellel ristmikul pööret tegevate sõidukite sagedus Suure- Piiri suundades. Pööret tegevad sõidukid omakorda põhjustavad täiendavat riski otseliikuvatele liiklejatele, eriti jalakäijatele ja jalgratturitele. Täiendava riski põhjuseks on veel piki Suurt tänavat linna siseneval suunal tänava langus ristmiku suunas, mis soodustab ohtlikult suuremat kiirust sellel suunal ristmikule lähenevale sõidukile. Lisaks on tegemist viieharulise tänavate ristmikuga, kus liiklussuundade markeerimine koos ohutussaarte rajamisega ei vähenda võimalike konfliktpunktide arvu ehk kokkupõrke riski jalakäijatele ega sõidukitele. Selline investeering ei tasu end ära.

Kindlasti on olemas vajadus parandada liikluskorraldust ja valgustust ristmikul, milleks täpse lahendi annab projekteerija. Tüüpiliselt on sellises liiklusolukorras parimaks lahendiks mõõduka läbimõõduga ringristmiku rajamine koos jalakäijate ülekäiguradadega ja mõistliku valgustusega. Ühtlasi tagab selline lahend liikluse rahustamise võttena Suurt tänavat pidi linna siseneva liiklusvoo kiiruse vähendamise.

Linnavalitsuse otsus töö ette võtta on tunnustust väärt ja parandab liiklusohutust mõistlike kulutustega. Sõltuvalt ümberehitusse haaratava piirkonna suurusest on võimalik, et riigihanke tulemusel maksumus pigem väheneb ajakirjanduses avaldatust.

MAIE MÄNNIK, Jõgeva linnavolikogu liige

blog comments powered by Disqus