Riik toetab kohalikke omavalitsusi 557 miljoni euroga

Valitsus otsustas riigihalduse ministri Jaak Aabi ettepanekul anda omavalitsustele tasandus- ja toetusfondist 203,6 miljonit eurot, millele lisandub jaanuaris jagatud 353,7 miljonit eurot.


Omavalitsustele eraldatava toetuse maht on kümne aastaga kasvanud peaaegu kaks korda.
„Eesti praegused omavalitsused on finantsiliselt tugevamad ja võimekamad kui enne haldusreformi,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Seetõttu suudavad nad võtta aina suuremat rolli kohaliku elu korraldamisel. Linna- ja vallaelanike jaoks tähendavad võimekamad omavalitsused paremini kättesaadavaid ja kvaliteetsemaid kohalikke teenuseid.“
Tasandusfond on mõeldud valdade ja linnade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks ning selle raha kasutamise üle otsustavad omavalitsused ise. Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, mis võimaldavad katta näiteks õpetajate tööjõukulusid, pakkuda koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ning hooldada kohalikke teid.
Võrreldes eelneva aastaga, suurenes tasandusfond üle viie miljoni euro. Tasandusfondist 68 protsenti läheb Lõuna- ja Kirde-Eestisse ning 29 protsenti Kesk- ja Lääne-Eestisse. Riigihalduse ministril on kavas esitada lähiajal valitsusele ka ettepanek omavalitsuste finantsautonoomia laiendamiseks. „Toetusfondiga dikteeritakse suures osas omavalitsustele ette, mida nad rahaga teha võivad. Kui need vahendid suunata omavalitsustele tulumaksu ja tasandusfondi kaudu, tooks see kohalikele omavalitsustele kaasa palju suurema otsustusvabaduse,“ selgitas minister Aab.
„Paindlikkuse suurendamine võimaldab omavalitsustel pakkuda oma elanikele enam kohapealsetele vajadustele vastavaid teenuseid.“
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus