Riik peab enam toetama erivajadustega laste peresid

9. aprillil esitas Rahvaliidu fraktsioon Riigikogu menetlusse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on parandada erivajadustega laste perede majanduslikku olukorda.

Kehtiva seaduse kohaselt ei maksta hooldajatoetust neile vanematele või hooldajatele, kes samaaegselt saavad ka töötasu ning Rahvaliit tegi ettepaneku jätta toetuse maksmisel seadusest välja mittetöötamise nõue. Töötamine ei tohiks olla takistuseks hooldajatoetuse saamisel, sest töötamise viise on mitmeid ja toetuse määr on niivõrd väike, et sellest ei piisa minimaalseks äraelamiseks.

Lisaks teeb Eestimaa Rahvaliit ettepaneku tõsta hooldajatoetust vähemalt kaks korda, vastavalt seniselt 240 kroonilt 480 kroonile, 300 kroonilt 600 kroonile ning 400 kroonilt 800 kroonile. Praegu on seadusemuudatuseks kindlasti õige aeg, kuna on käsil 2009. aasta riigieelarve planeerimine.

Puudetoetuse määra tuleb tõsta, kuna see on niivõrd väike ning seda ei ole mitme aasta vältel muudetud. Ainuüksi erivajadusega lapse kasvatamine mõjutab oluliselt pere majanduslikku seisu ja paljudel juhtudel tähendab see kahjuks vaesust.

MAI TREIAL,

Riigikogu Rahvaliidu fraktsiooni aseesimees

blog comments powered by Disqus