Riigireeturid tuleb jätta eripensionita

Sotsiaaldemokraadid teevad ettepaneku jätta eripensionita need endised politseiametnikud ja teised eripensioni saavad inimesed, kes on süüdi mõistetud tahtlikult toime pandud kuriteo eest.


Eripensionide maksmise korda muutma ajendas meid Herman Simmi juhtum. Praegu kehtiva korra kohaselt kaotab näiteks politseinik õiguse eripensionile siis, kui ta sooritab kuriteo ametis oleku ajal, kuid talle jääb õigus saada eripensioni juhul, kui kuritegu on sooritatud pärast ametist lahkumist.
Salastatud teabe ebaseaduslikus kogumises ja selle välisriigile edastamises kahtlustatav Herman Simm saab endise politseiameti peadirektorina eripensioni. Eripensioni suurus on 75 protsenti praeguse politseiameti peadirektori ametipalgast, 2008. aastal on politseiameti juhi põhipalk 32 000 krooni kuus.
Kui kohus Simmi riigireetmises süüdi mõistab, siis praeguse seaduse järgi peab Eesti riik jätkuvalt maksma talle nii suurt eripensioni, et enamus eakaid inimesi võib sellisest summast vaid unistada. Miks peab Eesti riik eriti heldelt meeles pidama inimesi, kes on oma riigi suhtes eriti alatult käitunud?
Lisaks politseiametnikele laieneb uus seadus ka teistele eripensioni saajatele nagu näiteks kaitseväelased, kohtunikud ja prokurörid.
Eesti riik peab hoiatama neid inimesi, kel tekib kiusatus riigisaladuste müümisega rikastuda, et lisaks heale nimele ja riiklikele teenetemärkidele jäävad nad ilma ka suuremast pensionist.
Eelnõu eripensionide süsteemi muutmiseks esitavad sotsiaaldemokraadid järgmisel nädalal, mil Riigikogu taas istungitele koguneb.

Hannes Rumm,
Riigikogu liige, sotsiaaldemokraat

blog comments powered by Disqus