Riigipühade ajal töötamise hüvitamise täpsustus

Töölepingu seadus näeb ette, et riigipühade ajal töötamine hüvitatakse töötajale kahekordse töötasuga või vaba ajaga – juhul, kui töötaja ja tööandja selles kokku lepivad.

11. augusti Vooremaas väidab tööinspektor-jurist Anne Simmulmann, et selles kuus, kus töötajale antakse riigipühal töötamise eest vaba aega, on töötaja töötasu väiksem, kuna vaba aega ei tasustata.

See väide ei pea paika, kuna on vastuolus seadusega. On ju selge, et kui töötaja saab riigipühal töötamise eest küll vaba aega, kuid kaotab töötasus, siis jääb ju töötajale riigipühal töötamine hüvitamata. Seega on ka sellise kokkuleppe sõlmimine õigustühine.

Samuti jätab Anne Simmulmanni kommentaar eksitava mulje, nagu oleks tema kirjeldatud vaba ajaga hüvitamise korraldus ainuõige viis hüvitada riigipühal töötamist. Uus töölepingu seadus annab töötajale ja tööandjale vabaduse kokku leppida riigipühal töötatud aja hüvitamine just neile sobival viisil. Seega võib töötajale anda kokkuleppe alusel ka rohkem vaba aega võrreldes riigipühal töötatud ajaga, kindlasti aga mitte vähem – ka iga selline kokkulepe on õigustühine.

NELLI  LOOMETS, Ametiühingute Keskliidu jurist

blog comments powered by Disqus