Riigimetsast saab küttepuitu aastaringselt

Algava küttehooaja eel on õige hetk mõelda koduste küttepuuvarude täiendamisele. Ehkki riigimetsast saab küttepuid osta aastaringselt, on talvisel raiehooajal paras aeg tegutseda ja varusid täiendada ka järgmiseks hooajaks.

Inimeste huvi RMK küttematerjali vastu on püsinud stabiilsena, mistõttu riigimetsast pakutavad kogused  on aasta-aastalt sarnased. Tänavu esimese kaheksa kuuga on eraisikud ostnud RMK-lt küttepuitu juba 18 600 kuupmeetrit. Lisaks sellele on sanitaarraie õigust müüdud 24 500 kuupmeetri ulatuses.

Lihtne arvutus eeldusel, et majapidamise jaoks kulub aastas keskmiselt kümme kuupmeetrit puitu, annab tänavu riigimetsast kütet saanud majapidamiste arvuks umbes 4300.


Sel sügisel on riigimetsast küttepuude varumise võimalused eraisikutele mitmekülgsemad. Alates 15. septembrist saavad inimesed kokkuleppel metskonnaga lageraielankidelt varuda raidmeid ehk oksi, latvu ja kände.

Küttepuud kojutoomisega

Eratarbijad saavad RMK-lt jätkuvalt osta kolme meetri pikkusi  puid, mida ostja peab ise parajaks saagima ja kuivada laskma. RMK küttepuudevarud on eraisikute vajaduste rahuldamiseks piisavad, puitu jätkus meil nii eelmisel sügisel-talvel ja jätkub  kindlasti ka tänavu. Vaid kevadisel metsateede tahenemise ajal ei saa küttepuid vedada.

RMK toob ostjale puidu koju suurte metsaveoautodega, mistõttu  miinimumkogus  on kümme kuupmeetrit ehk pool metsaveoauto koormast. Kümne kuupmeetri kolmemeetriste küttepuude kojutellimisel on hind täna 45 eurot kuupmeetri kohta koos käibemaksuga. Täiskoormal (24 m3) on kuupmeetri hind praegu 36 eurot. Hinnavahe on tingitud transpordikulust, mis sõltumata tellitavast puidukogusest on muutumatu.

Kuna RMK toob kliendile puitu koju ainult hariliku metsaveoautoga pool- või täiskoorma, siis on ka ühe korraga  ostetavad kogused ja väljakäidavad summad suured ning inimesed on seetõttu küsinud järelmaksuvõimaluste kohta. Alates sellest sügisest on see võimalus olemas, teenust aga ei paku RMK, vaid finantsteenustega tegelev ettevõte.

i

Sellel teemal on lisainformatsioon ja kontaktandmed  kättesaadavad RMK kodulehel.

Kasvava metsa raieõigus

Igal aastal müüb RMK inimestele koduste küttepuuvarude täiendamiseks kuni 40 000 kuupmeetri ulatuses sanitaarraieõigust. Tänapäeval on metsaraiumine kogemusi ja oskusi nõudev, sellest tulenevalt on raieõiguse müük piiratud. Ent kellel varasemad kogemused ja oskused olemas ning metsatöö “kontimööda”, siis on ka selline võimalus olemas. Kasvava metsana müüdud puidu keskmine hind on sellel aastal olnud 11 eurot kuupmeetri kohta ilma käibemaksuta. Sellele lisanduvad ülestöötamiseks ja kojuveoks tehtavad kulutused.

Lisainfo saamiseks raieõiguse kohta pöörduge RMK Jõgevamaa metskonda ja küsige müügivõimalused üle. Sobivuse korral valmistatakse raieala ette ja sõlmitakse konkreetse langi ülestöötamiseks raieõiguse müügileping.

Raidmete kogumine on populaarne

Kui veel kolm aastat tagasi ei olnud raidmetele Eestis olulist turgu, siis täna on need seoses taastuvenergia kasutuse kiire arenguga tõusnud sama oluliseks kui küttepuit. Ka RMK on suurendanud ja suurendab veelgi raidmete varumise ja hakkimise mahtu. Samas leiab raiesmikke, kust neid on võimalik ka eraisikutel varuda. Seetõttu on sellel sügisel uue võimalusena välja pakutud, et kindlatelt riigimetsa lageraielankidelt saab kütteks koguda raidmeid ja kännupakke. Vastavalt ostja soovile fikseeritakse müügilepingus eraldi mahu ja hinnaga nii raidmed kui ka kännupakud. Kuna lageraiele järgnevad alati metsauuendustööd, siis on raidmete varumise tähtaeg ostjale  lühike — maksimaalselt 30 kalendripäeva. Raidmete hind riigimetsas on 6,5 ja kännupakkude hind 11 eurot kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks. Müügilepingu sõlmimiseks palume samuti metskonda pöörduda.

Küttepuidu varumise võimalused riigimetsast on mitmekesised, stabiilsed ja peaaegu aastaringselt kättesaadavad. Iga soovija leiab enesele jõukohase ja sobiva variandi, riigimets pakub kõigile pidevalt võimalusi.

i

AVO JÜRISSAAR, RMK Jõgevamaa metsaülem

blog comments powered by Disqus