Riigimaanteedelt kadusid viimased puusillad

AS Rapla Teed ehitas Jõgevamaal sildu kokku ühe miljoni krooni eest, sest nad lõpetasid ka samas piirkonnas asuva Veskioja ehk Voore silla remondi maksumusega 0,3 miljonit krooni. Kõik need kolm renoveeritud silda asuvad Saare vallas.

“Käesolevaks ajaks on veel säilinud ainult üks puidust sõiduosaga sild, mis asub Puurmani piirkonnas Kirnal. Et selle silla peakandurid on metallist, siis on seal tegemist mitte klassikalise puidust, vaid kombineeritud sillaga,” märkis Tartu Teedevalitsuse Jõgeva osakonna juhataja Elmar Aruja.

Kullavere jõel paiknenud Veia puusild lammutati ja selle asemele ehitati metallelementidest kokku monteeritud torutruup avamõõtmetega 2,7×3,8 meetrit. Samas ehitati laiemaks tee muldkeha ja paigaldati nõutav ja ehitusnormidele vastav põrkepiire. Ehituse maksumuseks kujunes pool miljonit krooni. Truubi pikkus on 16 meetrit.

“Ma tahaksin eriti rõhutada Veia silla ümberehitamise tähtsust kohaliku elu arengule. Vana puusild oli juba aastakümneid teedevalitsuse ja Saare vallavalitsuse murelapseks. Sillal oli 8- tonnine massipiirang, seetõttu ei saanud kõik Voore ja Otsa vahelise teelõigu kasutajad seda silda ületada. Olukord hakkas silla vanust ja seisukorda arvestades ohtlikuks muutuma, sest viimati remonditi seda paarkümmendaastat tagasi. Sillast sõidab iga päev üle liinibuss, mis ühendab Jõgeva linna Saare valla kahe olulise keskuse, Voore ja Kääpa asulaga. Nüüdsest on selle silla ületamine liinibussile ja ka teistele liiklejatele palju turvalisem. Samuti lüheneb teekond Voorelt Mustvee suunas, eriti just raskeveokitele, sest sillal ei ole enam koormusepiirangut,” lisas Elmar Aruja.

Uuendatud sillaga on rahul ka Saare vallavanem Jüri Morozov.

Tartu Teedevalitsuse sildade peaspetsialist Tiit Korn teatas, et Veia sild võeti vastu tänavu jaanuari alguses, liikluseks oli see avatud juba eelmise aasta oktoobrist.

Möödunud aastal remonditi Kullavere jõel 0,3 miljoni krooni eest veel teine ? Veskioja ehk Voore sild. Seal alustati töödega juba 2002. Aastal, kui remonditi silla koonust. Eelmisel aastal lammutati silla kõnniteed ja paigutati piirded, sõidutee osale paigaldati uus hüdroisolatsioon ja asfaltkate. Sõidutee laius sillal on 9 meetrit ja selle kogupikkus 14 meetrit.

Linnutaja ojal asunud puusilla asemele ehitati 2002. aastal binokkeltruup läbimõõduga 2×1,0 meetrit.

Tiit Korni sõnul paigutati seal maantee alla kõrvuti kaks meetrise läbimõõduga kaheksa meetri pikkust metalltoru. See sillauuendus läks maksma 0,2 miljonit krooni.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus