Riigikontroll: ranna- ja kaldaaladele ehitamisel ei tohi avalikke huve tagaplaanile jätta

Puudulik ehitusjärelevalve, vähemõjusad sanktsioonid ning omavoliliste ehitiste seadustamise lihtsus soodustavad rannale ja kaldale ebaseaduslike ehitiste teket, teatas riigikontroll.

Rannale ja kaldale ehitamise planeerimisel avalike huvidega arvestamiseks vajalik üldplaneering oli Riigikontrolli auditi andmetel tänavu 1. oktoobri seisuga vaid 127 omavalitsusel, nendestki peaaegu pooled on valminud enne 2000. aastat ning 98 omavalitsust alles koostavad oma üldplaneeringuid.

Puuduva või aegunud üldplaneeringu tõttu määratakse paljude valdade arengusuunad erahuvist lähtuvate detailplaneeringute alusel. Et inimesed ei taju piisavalt detailplaneeringute olulisust, siis on avalikkuse huvi nende koostamise vastu väike ning diskussiooni ei toimu. Lisaks pole üksikute detailplaneeringute põhjal võimalik välja selgitada keskkonnamõju, mis tekib siis, kui rannale või kaldale lisandub järjest uusi ehitisi.

blog comments powered by Disqus