Riigikokku kandideerijad rääkisid noortele olulistel teemadel

Teisipäeval korraldas Eesti Noorteühenduste Liit Mustvees paneeldiskussiooni, kus noorte valvsate silmade all arutasid riigikokku kandideerijad just koolinoortele olulisi teemasid. Lisaks said noored poliitikutele küsimusi esitada. 


 Erasmus+ programmi ja Noorteagentuuri toetatud projekt Noored Otsustajad annab just valimisealisteks saanud noortele ülevaate, mis on poliitika, kes on poliitikud ning mida tähendavad valimised. Ühtlasi said noored pärast paneeldiskussiooni katsetada kogu valimisprotsessi.

Noortelt ideid ja põnevaid küsimusi

Napilt enne paneeldiskussiooni algust olid Vabaerakonda kuuluv Elo Lutsepp ja endine Mustvee vallavanem, Sotsiaaldemokraatlikku erakonda kuuluv Jüri Morozov elevil. Sest olgugi et arvatakse, just kui ei oskaks noored õigeid valikuid teha või poliitikast üldse ei huvituks, polnud ei Lutsepp ega Morozov seda meelt. Noored ootasid kuulajatelt ideid ja küsimusi, sest just nemad on need, kes Eesti elu edasi viivad.

Peamiste oluliste teemadena arutati, mis on tänases haridussüsteemis puudu ja kuidas seda muuta, lisaks metsandusküsimusi. Noored ise tundsid huvi energia ja põlevkivi kaevandamise kohta. Viimasena arutati, kas noored võiksid valida saada juba 16-aastaselt ning riigikokku kandideerida 18-aastaselt.

Mustveest lähtuvalt pidasid kandidaadid oluliseks kogukonnakoole ja õpetajahariduse väärtustamist. Keskerakonda esindanud Tarmo Tomson nentis, et mammutkoolide tekkimist erakond heaks ei kiida. Sama tõdes ka Vabaerakonda esindanud Elo Lutsepp. „Gümnaasium ei tohiks olla liiga kaugel ega liiga suur, vaid selles peab olema meie-tunne,” ütles EKRE nimekirjas kandideeriv Peeter Ernits, kelle arvates peaks kool jääma õpilase kodu lähedale.

Erakonda Eestimaa Rohelised esindanud Kai Künnis-Beres sõnas, et kui praegu surutakse koolides õpilaste uudishimu maha, siis tegelikult peaks seda hoopis juurde süstima. Lisaks peaks õpilastes arendama innovatiivset mõtlemist. „Õpilased peaksid saama tundide ajal kõik vajaliku ära teha, et koju õppida ei jäetaks,” märkis Isamaad esindanud Aivar Kokk, kes leidis, et siis saaksid õpilased rohkem vaba aega juurde ning poleks õhtuks nii väsinud.

„Me peame rohkem väärtustama õpetajaharidust,” nentis Elo Lutsepp, kelle sõnul mõtleb erakond ka sellele, et tulevikus võiksid lapsed saada näiteks tasuta trennis või huviringis käia.

Mõistlik metsamajandus

Metsanduses läksid kandidaatide hinnangud mitmes mõttes lahku ning tekkis terav arutelu. „Mitte ükski metsaomanik ei suhtu oma metsa halvasti,” nentis Sotsiaaldemokraate esindanud Jüri Morozov, kes pidas õigeks metsa mõistlikku majandamist. „Täna on RMK-le survet liiga palju,” lisas reformierakondlane Urmas Kruuse. Keskerakondlane Tarmo Tomson märkis, et RMK panustab ka metsa istutamisel rohkem kui erametsaomanik ning sellele, kui palju metsa raiuda võiks või raiutakse, ei oska täna keegi ühest vastust anda.

„Eesti loodus ei kannata nii suurt raiemahtu välja,” oli Kai Künnis-Beres kindel, kes pooldab ka liikumist Eesti Metsa Abiks. „Me raiume liiga palju,” toetas kandidaati ka EKRE-t esindanud Peeter Ernits.

Põlevkiviteemadel jagunesid arvamused taas pooleks. „Täna on meie valik kas põlevkivi või taastuvenergia, meie oleme viimase poolt,” sõnas Morozov. Ka Kai Künnis-Beres toetas Morozovi arvamust. „Aastaks 2050 tahame väljuda põlevkivienergiast,” märkis Urmas Kruuse. „Meil tuleb üle minna taastuvenergiale,” oli Lutsepp kindel. Ka sotsiaaldemokraat Jüri Morozov leidis, et tuleks seista selle eest, et piirkondades oleks väikesed koostootmisüksused, mille tõttu ei tuleks näiteks põlevkivi ühest riigi otsast teise vedada, sest just see võtab tarbetult ressurssi. Poliitikute paneeldiskussioon oli tugevam kui läinud nädala

Jõgeva kultuurikeskuses toimunud debatt, kus keskenduti kitsalt vaid ühele teemale. Oli näha, et poliitikud on ideed läbi mõelnud, kostus arusaadavaid lubadusi ning selgeid visioone.

Olgugi et seekordne vestlusaeg oli piiratud, sundis see diskussioonis konkreetsusele. Meeldiv oli märgata, et isiklikud vaated jäeti seekord kõrvale ning sellega ei otsitud publiku kaastunnet või samastumist. Demagoogiat ja üldistamist küll leidus, kuid märksa vähem kui nädal varem toimunud debatis.

Jääb vaid loota, et noored said kohtumisest väärt emotsioone ja mõtteid, et valimiskasti ees enda jaoks õige otsus teha.

Debatil osalesid

Urmas Kruuse –Reformierakond

Aivar Kokk – Isamaa

Kai Künnis-Beres – Erakond Eestimaa Rohelised

Peeter Ernits – EKRE

Jüri Morozov – Sotsiaaldemokraadid

Tarmo Tomson – Keskerakond

 

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus