Riigikohtu otsus ei tähenda veel Pala valla kadumist Eesti kaardilt

Pala vallas ei alustata käesoleval aastal aktiivset lahenduste otsimist olukorrale, kus riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve komisjon tunnistas kehtetuks haldusreformi seaduse osa, millega valitsuse seotud ühinemistoetuse üleminekupiir on 100 000 eurot, kuid leidis, et muus osas haldusreformi seadus põhiseadusega vastuollu ei lähe.

Pala vald on üks kahekümne kuuest omavalitsusest, kes palus riigikohtul vaagida haldusreformiseaduse vastavust põhiseadusele. Kohtuotsusest tuleneva tegevussuuna peab valima vallavolikogu, kuid praegu on jõulupuhkus ja enne uut aastat pole volikogu istungit planeeritud. Vallavalitsus allub teadaolevalt volikogu poliitilisele tahtele. Nii ei juhtu tänavu Pala vallaga mitte midagi. Hakkame tegutsema uuel aastal. Adra seadmiseks on vaja aega võtta,” ütles Pala vallavanem Jozsef Weinrauch.

“Pean riigikohtu otsust mitte ootuspäraseks ja mitte lootustandvaks. Tundub, et kohtunikud ei tunne piisavalt olukorda maapiirkondades. Erandiks on eriarvamust avaldanud kohtunik Jaak Luik, kes leiab, et kohalik omavalitsus on põhiõiguste ja -vabaduste adressaat ja samas ka põhiseaduslike õiguste kandja, ja on seisukohal, et põhiseadus tagab kohalikule omavalitsusele õiguse seaduse alusel iseseisvalt otsustada ja kohalikku elu korraldada,” lisas ta.

Weinrauch märkis, et ka teised haldusreformiseaduse riigikohtus vaidlustanud omavalitsuste juhid, kellega ta on vestelnud pärast kohtuotsuse väljakuulutamist, väidavad, et sel aastal ei juhtu veel midagi.

“Usun, et riigikohtu otsus ei tähenda veel Pala valla kadumist Eestimaa kaardilt,” lausus Pala vallavanem.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus