Riigikogulane käis Tabivere Gümnaasiumis õpilastega kohtumas

Kalvi Kõva on Riigikogu Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni,  Riigikaitsekomisjoni ja julgeolekuasutuste järelvalve erikomisjoni liige.

Kalvi oli aktiivne juba koolipoisina. Tema oli just see, kes korraldas kodukohas suusahüppevõistlusi, osales kooliraadio tegemisel, hiljem oli üks MTÜ Rõuge Noorteklubi asutajatest ja aastatel 1999-2007 Rõuge vallavanem.

Lisaks oma eluloo lühiülevaatele  ja riigis toimuva tutvustamisele seletas Kalvi Kõva oma tunniajalise loengu vältel ka väga lihtsalt lahti mõisted kodanikuühiskond ja poliitik ning rääkis oma jutu näitlikustamiseks Riigikogu istungitest.

Kodanikuühiskonnas on ülimalt tähtsal kohal hoolimine riigist ja kodanikest. Lihtsa ja kõigile mõistetava näite tõi poliitik maha visatud jäätisepaberiga. Kui me hoiame oma loodust ja oma riiki, võtame selle üles ka siis, kui pole ise seda maha visanud.  Samuti ei ole oma kodumaast hoolival inimesel raske keelata ja korrale kutsuda neid, kes ei oska seda ilu ja neid väärtusi hinnata, mida on meil õnn kogeda ja mille keskel hea elada.

Poliitik ei ole mitte ainult see inimene, kes kuulub mõnda erakonda, on valitsuses või parlamendis. Poliitikutööd teeb ka see, kellel lasub vastutus või juhiroll. Näiteks klassivanem, kes on valitud oma klassi esindama, peab andma endast kõik võimaliku ja võtma vastu otsuseid, mis puudutavad nii tema klassi kui ka kaasõpilasi.

Kalvi Kõva võrdles Riigikogu istungeid kontrolltööde tegemisega koolis. Tihtipeale vaid kümneid minuteid kestvad istungid ei piirdu vaid niisama istumisega, vaid nõuavad pikka eeltööd, nagu õpilastel kontrolltöödeks õppimine ja nende sooritamine, mis on vaid osa koolipäevast.

Kohtumine sotsiaaldemokraadist riigikoguliikmega oli huvitav, tema jutt hariv. Loodetavasti jätsid kooliõpilased sellest üht-teist ka meelde ja leidsid endale mõtlemisainet edaspidisekski.

SANDRA PEIPONEN,
Tabivere Gümnaasiumi XII kl

blog comments powered by Disqus