Riigikogu ei toetanud autojuhtide joobepiiri tõstmist

Õiguskomisjoni ettepanekut eelnõu tagasi lükata toetas 46 ning selle vastu oli üks riigikogu liige. Õiguskomisjoni keskerakondlasest liikme Koit Pikaro kinnitusel nõustus komisjon põhimõtteliselt eelnõus pakutud ideega lubada joobe piiriks 0,5 promilli, kuna samasugune piir on kehtestatud enamikus Euroopa riikides. Samas pidas komisjon tema sõnul eelnõu suurimaks puuduseks, et joobe tuvastamist on käsitletud ainult liiklusseaduse kontekstis. “See on tihti vajalik ka teistes eluvaldkondades, näiteks avalikus kohas, tööl või teenistuses alkoholijoobes viibimise või tööõnnetuse põhjuste väljaselgitamise puhul,” märkis ta. Pikaro sõnul leidis komisjon, et joobe definitsiooni ja määra küsimuses peaks valitsus lahenduse pakkuma praegu ettevalmistamisel olevas korrakaitseseaduse eelnõus. Lepikson kinnitas riigikogus, et eelnõu on täielikult kooskõlas euroõigusega ja lähtub Euroopa Nõukogu soovitustest ning selle tagasilükkamiseks poleks vaja otsida kunstlikke põhjendusi, püüdes defineerida joovet ja segades teaduslikke fakte alkoholi toime kohta narkojoobega. Samas väljendas ta kahetsust, et eelnõu käsitlemisel on kogu aur läinud 0,5 promilli küsimusele. “Tõsiasja, et Euroopa Komisjon soovitab alkoholi piirmäära sätestada 0,5 promillile, osa juhtide kategooriatele ka 0,2 promillile, mõistetakse nii, et alla 0,5 promilli ei tohigi rooli istuda või hakatakse kõnelema narkojoobest,” märkis Lepikson ja lisas, et ilmselt põhjustavad sellise käitumise populism ja mure valijate häälte pärast. Lepiksoni esitatud eelnõu lubaks juhtida sõiduautot kuni 0,5-promillise joobega, praegu on maksimaalne lubatud joove 0,2 promilli. Sealjuures puudutab eelnõu üksnes sõiduautode juhte, suuremate veokite ja ühissõidukite juhtide puhul joobepiir ei tõuseks. Eelnõu võrdsustaks keskmises joobes autojuhtimise kriminaalkuriteoga. Nii tähendaks auto juhtimine 1,5-promillises joobes kohtu alla sattumist. Euroopa Komisjoni kaasrahastatud alkoholipoliitikaga tegelev organisatsioon Eurocare on selgitanud, et riigid, kus on madalamad ülemmäärad, ei tohiks neid tõsta. Aja möödudes peaks kõigile autojuhtidele lubatud vere alkoholisisalduse ülemmäär langetatama kogu EL-is 0,2 promillile. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus