Riigikogu aseesimees veendus raudtee ülesõidukoha vajalikkuses

Jõgeva linna valuküsimustega tutvunud riigikogu aseesimees Jüri Ratas peab vajalikuks ülesõidukoha ehitamist raudteele, et  vältida ühest linnajaost teise sõitmisel viie kilomeetri pikkust ringi. Ratas on valmis kaasa aitama omavalitsuse koostööle Eesti Raudtee ja teiste institutsioonidega, kelle suhtumisest sõltub koalitsioonilepingusse kirja pandud lubaduse täitmine.

Jõgeva linnapea Aare Olgo ning abilinnapead Ants Prii ja Raivo Meitus tutvustasid Ratasele ringsõidul olukorda linnas.

“Nõupidamisel Jõgeva linnajuhtidega keskendusime lähema nelja aasta plaanidele ja eesmärkidele, millest eriliselt oluliseks tuleb pidada Jõgeva põhikooli renoveerimist ja pensionäride päevakeskuse rajamist. Jõgeva haigla juhataja Peep Põdderiga arutasime ka haigla rolli ja arengut,” lausus Ratas.

“Usume, et tänu oma kogemustele ja avarale suhtlemisringkonnale, on riigikogu aseesimehel võimalik ka Jõgeva käekäigule kaasa aidata,” ütles Aare Olgo.

Jüri Ratas külastas Jõgeval ka aktsiaseltsi Valmeco. Ülevaate Põltsamaal tehtust ja kavandatavast andsid talle Põltsamaa  linnavolikogu esimees Andres Vään ning  mitmete eluvaldkondade esindajad.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus