Riigikogu algatas avalduse põllumajandustoetuste võrdsustamiseks

Eile andis kuuskümmend kolm   Riigikogu liiget parlamendi juhatusele üle avalduse, millega kutsutakse Euroopa Liidu liikmesriike, Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni üles põllumajanduse otsetoetusi Euroopas kiiremini võrdsustama ning nende osakaalu põllumajanduspoliitikas vähendama.

Avalduse koostamise eestvedaja  on Jõgevamaalt ja Tartumaalt  Toompeale valitud ettevõtja, Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv Aivar Kokk. Tema sõnul on Euroopa Komisjoni poolt välja käidud põllumajanduse otsetoetuste ühtlustamise tempo Eesti seisukohast lähtudes selgelt liiga aeglane.

“Euroopa Komisjoni praegune ettepanek, mille kohaselt tõuseksid otsetoetused Eestis 42 protsendilt  liidu keskmisest järgmise Euroopa Liidu finantsperioodi lõpuks ainult 58 protsendini, on vastuolus Euroopa Liidu aluspõhimõtetega — võrdse kohtlemise ja võrdsete konkurentsitingimustega,” rääkis Kokk. 

Võrdsed konkurentsitingimused kõigile

“Balti riikide sooviks on otsetoetuste taseme kiirem järelejõudmine teistele riikidele. Vastasel juhul satub tugeva löögi alla meie põllumajandussektori konkurentsivõime, väheneb kohalik tootmine ja suureneb importtoodangu osakaalu tähtsus kohalikul turul,” ütles Kokk.

Avaldusega kutsub riigikogu Euroopa Liidu liimesriike, Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni üles kehtestama selline ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) otsetoetuste süsteem, mis tagaks võrdsed konkurentsitingimused kõikidele Euroopa Liidu põllumajandustootjatele. Samuti peab riigikogu vajalikuks  järgmisel Euroopa Liidu finantsperioodil üleminekut uuele otsetoetuste arvestamise metoodikale, mis võimaldaks vältida olulisi erinevusi otsetoetuste kõrgeima ja madalaima taseme vahel ning mis arvestaks majandus- ja keskkonnakriteeriume. Tarvis on jätkata nii otsetoetuste kui ka maaelu arengu kava meetmete rahastamist selliselt, et oleks tagatud põllumajanduse ja maapiirkondade jätkusuutlik areng ning arvestada liikmesriikide  eripärasid.

Samuti tuleks anda ühtset pindalatoetuse süsteemi rakendavatele liikmesriikidele võimalus arvata toetusõigusliku põllumajandusmaa hulka see põllumajandustootmiseks sobiv maa, mis ei olnud heas põllumajanduslikus korras 2003. aasta 30. juuni seisuga ja mille kohta ei ole seni olnud võimalik taotleda ühtset pindalatoetust.

Võimelised tagama toidujulgeoleku

“Eestis kui põllumajandusmaal on elaniku kohta ligi kaks korda enam põllumaad kui Euroopa Liidus keskmisena (vastavalt 0,69 ha Eestis ja 0,37 ha Euroopa Liidus keskmiselt). Eesti põllumajandus tagab meie isevarustatuse piima ja teraviljaga (isevarustatuse tase 2010. aasta andmetel oli 162 protsenti piimal ja 120 protsenti teraviljal) ning on suuteline seda peaaegu tegema ka teiste peamiste põllumajandussaaduste osas. Seega oleme suures osas võimelised tagama meie toidujulgeoleku – see on väga oluline just tänasel päeval olukorras, kus maakera rahvastik pidevalt kasvab,” lisas ta.

Aivar Koka sõnul toetasid avaldust kõigi riigikogu fraktsioonide ja endistest keskerakondlastest koosneva Demokraatide ühenduse liikmed.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus