Riigigümnaasiumid peavad sügispäevi

Kagu-Eesti riigigümnaasiumitel (edaspidi KERG) on oktoobri alguses Kurgjärve spordibaasis noorte sügispäevad, mille eesmärgiks on arendada koolidevahelist suhtlust, parandada õpilaste heaolu koolis ja vähendada koolistressi.


Sügispäevad toimuvad 2.–4. oktoobril Võru maakonnas Kurgjärvel. Korraldajateks on õpilastest koosnev 10-liikmeline meeskond.
Igast KERG koolist (Valga, Võru, Põlva, Tartu Tamme ja Jõgevamaa gümnaasium) on kaks õpilast, kes aitavad kaasa sügispäevade toimumisele.
Eesmärk on edendada viie kooli vahelist koostööd nii õpilaste, õpetajate kui ka õpilasesinduste tasandil. Sündmus annab võimaluse arutleda erinevate koolide õpilastel õpilaste heaolu puudutavate teemade üle. Sellest tulenevalt on üheks teemaks koolistressiga toimetulek. Eesmärgiks on ka arendada mitteformaalseid õppimisviise, mida oleks võimalik rakendada nii õpilastel kui ka õpetajatel igapäevases koolielus ning seeläbi rikastada koolipäeva. Igast KERG koolist saab osaleda 18 õpilast, kaks neid saatvat kooli töötajat ja kaks korraldusmeeskonna liiget. Selleks, et motiveerida õpilasi võtma osa KERG sügispäevadest, töötas korraldusmeeskond välja idee muuta sügispäevade osavõtt valikkursuseks. Õpilane, kes soovib sügispäevadel osalemise eest valikkursust saada, peab eelnevalt läbima neli ainetundi koolis, kus teeme eeltööd sügispäevade jaoks, keskendume õpilaste omavaheliste sõprussuhete loomisele ja üksteise tundma õppimisele, et edasine koostöö oleks sujuvam ning õpilased oskaksid sama kooli inimeste vaatepunkte viia ka teiste koolide õpilasteni.

TRIIN TAMMES,
Valga gümnaasiumi õpilane, kommunikatsiooni spetsialist

blog comments powered by Disqus