Riigieksamitele saab registreeruda 20. jaanuarini

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilastel ning eksternidel tuleb teatada oma kooli juhtkonnale hiljemalt 20. jaanuariks õppeained, milles nad soovivad riigieksameid sooritada. Koolid täidavad õpilaste riigieksamivalikute alusel registreerimislehe, mille saadavad 25. jaanuariks Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele. Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritavad 12. klassi õpilased viis gümnaasiumi lõpueksamit, millest vähemalt kolm on riigieksamid. Ühes aines võib sooritada ainult riigieksami või koolieksami. Lisaks abiturientidele on riigieksamite sooritamise õigus ka põhihariduse baasil kutseõppeasutuses lõpukursustel õppivatel õpilastel; gümnaasiumide õpilastel, kes pole 12. klassis, kuid kellel on eksamiaine gümnaasiumiastme kohustuslikud kursused läbitud; kutseõppeasutuste õpilastel, kes ei ole lõpukursusel, kuid kellel on eksamiaine läbitud; varem gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud isikutel, kes ei ole antud õppeaines riigieksamit sooritanud; varem gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud isikutel, kes soovivad varasema aasta riigieksamitulemust parandada; välisriigis Eesti keskharidusele vastava haridustaseme omandanud isikutel. Põhjalikum info riigieksamite ja registreerumise kohta on kättesaadav Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kodulehel www.ekk.edu.ee. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus