Riigieksameid saab valida esmaspäevani

Avaldust saab esitada internetis Kodanikuportaali päringukeskkonnas www.eesti.ee. Kodanikuportaali sisenemiseks peab registreerujal olema ID-kaart või leping mõne internetipangaga. Need, kellel ei ole võimalik kasutada internetipõhist registreerimist, võivad esitada avalduse paberkandjal. Avalduse blankett on kättesaadav Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse (Sakala 21, Tallinn) infosaalis ja koduleheküljel www.ekk.edu.ee.
Kui avalduse esitaja on varem samas aines riigieksami sooritanud, tuleb eksamile registreerimise eest tasuda riigilõivu. Riigilõiv on 70 krooni iga aine kohta, mida soovitakse uuesti sooritada.
Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased teatavad oma riigieksamite valikud kooli juhtkonnale. Oma soovist riigieksam uuesti sooritada peavad koolile teada andma ka need õpilased, kellel mullu jäi gümnaasium lõpetamata mitterahuldavalt sooritatud riigieksami tõttu. Koolid täidavad õpilaste riigieksamivalikute alusel registreerimislehe, mille saadavad 25. jaanuariks eksamikeskusele.
Täpsem informatsioon riigieksamitele registreerimise ja riigieksamite korralduse kohta on eksamikeskuse koduleheküljel www.ekk.edu.ee.

SIRJE JÜRISO,
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse peaspetsialist

blog comments powered by Disqus