Riigieelarve ülejääk oli 2,4 miljardit krooni

Lõplikud andmed eelmise aasta riigieelarve tulude ja kulude kohta esitatakse riigi majandusaasta koondaruandes. 2005. aasta riigieelarve tulude plaanitud kogumaht koos välistoetustega oli 55,2 miljardit krooni, sellest täideti 99,8 protsenti. Kulude maht oli 54,9 miljardit, millest tehti väljamakseid 96 protsendi ulatuses. Aasta varem ehk 2004. aastal laekus riigieelarvesse 46,7 miljardit krooni ehk 96,3 protsenti aastaks kavandatud tuludest. Aastaga kasvas riigieelarve laekumine 18,2 protsenti. Maksutulusid laekus 2005. aasta jooksul 45,9 miljardit krooni ehk 102,6 protsenti kavandatust, sellest detsembris 4,3 miljardit krooni. Eelarvesse oli maksutulusid planeeritud 44,7 miljardit, maksutulude ülelaekumine oli seega ligi 1,2 miljardit krooni. 2004. aastaga võrreldes laekus maksutulusid 6,6 miljardi krooni ehk 16,9 protsendi võrra enam. Juriidilise isiku tulumaksu laekus 2,5 miljardit ehk 95,8 protsenti planeeritust, detsembris sellest 136,6 miljonit krooni. Füüsilise isiku tulumaksu laekus detsembris 476,6 miljonit krooni ning aastaga kokku 3,4 miljardit ehk 106,2 protsenti eelarvest. Välistoetusi laekus 2005. aastal eelarvesse ligikaudu 3,7 miljardit krooni, mis moodustab 63,4 protsenti eelarvesse aastaks kavandatud välistoetustest. Eelmisel aastal oli vastav näitaja 58 protsenti. Euroopa Liidu struktuurifondide raames laekus detsembri lõpu seisuga riigieelarvesse 1,2 miljardit krooni, mis moodustab 74 protsenti aastaks arvestatud toetustest. Ühtekuuluvusfondi arvelt täitus eelarve 2005. aastal 500 miljoni krooni, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatissektsiooni arvelt üle miljardi krooni ning Schengeni toetuste raames ligi 400 miljoni krooni võrra. Toetuse saajatele maksti aasta jooksul välja 3,3 miljardit krooni. BNS/Vooremaa

blog comments powered by Disqus