Revisjonikomisjonile valiti uus juht

Viimase Põltsamaa vallavolikogu istungi päevakorda oli kavandatud vallavolikogu revisjonikomisjonile uue juhi valimine, sest senine esimees Margus Metsma avaldas soovi ametist tagasi astuda. Vallavolikogu esimees  Indrek Eensalu tegi ettepaneku valida uueks revisjonikomisjoni esimeheks senine komisjoni liige Erkki Keldo, kes nõustus ametisse kandideerima.

Erkki Keldo poolt andsid oma toetushääle kõik 13  istungil osalenud volikogu liiget. Vallavolikogu liige Tarmo Orr avaldas revisjonikomisjoni liikmetele ja nende vastvalitud juhile senise tubli töö eest tänu. Ka detsembrikuus peetud Põltsamaa vallavolikogu istungil tänas Tarmo Orr revisjonikomisjoni liikmeid suure ja mahuka töö eest, mille nad tegid Põltsamaa valla Esku-Kamari koolis ilmnenud tõsiste puuduste väljaselgitamisel kooli majandustegevuses.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus