Reservfondist toetati külaseltse

Põltsamaa vallavolikogu otsustas septembrikuu istungil  eraldada valla käesoleva aasta eelarve reservfondist raha kahele külaseltsile.  

Kamari Haridusseltsile eraldati 6292 eurot. See raha on mõeldud projekti omaosaluse katmiseks. Projekti kogumaksumus on 62 916,80 eurot. Raha eraldati projektile, mille abil plaanitakse rekonstrueerida Kamari lasteaia mänguväljak, rajada mänguväljakule turvaala ja kõnnitee ning uuendada piirdeaed. Samuti plaanitakse rekonstrueerida tenniseväljak ja osta haridusseltsile raider. Kamari Haridusselts on saanud toetust ka PRIA-lt summas 56 625,12 eurot.

Põltsamaa vallavolikogu otsustas eraldada Põltsamaa valla käesoleva aasta eelarvest MTÜ-le Lustivere külaselts Lustivere kultuurimaja renoveerimiseks ja helitehnika muretsemiseks 9535 eurot. Projekti esimese etapi maksumuseks, kuhu kuuluvad helitehnika muretsemine ja kultuurimaja renoveerimistööd, on 28 697 eurot. Teise etapi maksumuseks, kuhu kuulub Lustivere kultuurimaja renoveerimine, maksab 66 656 eurot. Kokku maksab Lustivere kultuurimajale muretsetav helitehnika ja kultuurimaja renoveerimine 95353 eurot. Kummagi projekti puhul on projekti omaosaluse suurus 10 protsenti kogu maksumusest. Omaosaluse summa ulatuses Põltsamaa vallavolikogu Kamari Haridusseltsile ja Lustivere külaseltsile ka raha eraldas.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus