Reservfondist eraldati raha

Põltsamaa vallavolikogu käesoleva aasta viimasel istungil oli volikogu päevakorda kavandatud eelnõu vahendite eraldamisest 2013. aasta reservfondist. Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni sõnul on Põltsamaa valla elanikel olnud käesoleval aastal võimalus saada toetust hajaasustuse programmist vee- ja kanalisatsioonitorustike, elektrisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamiseks. Käesoleva aasta 17. oktoobri Põltsamaa vallavolikogu otsusega on välja antud garantii hajaasustuse programmist taotletavate toetuste kohaliku omavalitsuse poolseks finantseerimiseks 14 687 euro suuruses summas. Jõgeva maavanema 20. novembri 2013. aasta korraldusega ning vastavalt Põltsamaa vallavolikogu poolt tehtud otsusele ja Põltsamaa vallas 2013. hajaasustusprogrammi taotlusvooru laekunud taotluste nimekirjale eraldati Põltsamaa vallavalitsusele 14 574,41 eurot. Hajaasustuse programmi põhimõtetest lähtuvalt osaleb kohalik omavalitsus selles programmis sama suure summaga, nagu on omavalitsusele eraldatud toetussumma. Toivo Tõnson tegi Põltsamaa vallavolikogule ettepaneku eraldada Põltsamaa valla 2013. aasta eelarve reservfondist 14 574,41 suurune summa hajaasustuse programmiga seotud taotluste finantseerimiseks vallas. Toivo Tõnson lausus, et käesoleva taotlusvooru tulemusena peaks saama kaheksa taotlust rahuldatud, kui toetuste taotlejad ise kõik oma tegevused edukalt lõpule viivad. Põltsamaa vallavolikogu otsustas vallavanema poolt välja pakutud summa valla käesoleva aasta reservfondist hajaasustuse programmi raames toetatavate tegevuste elluviimiseks eraldada.   

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus