Reservfondist eraldati hooldekodule 3684 eurot

Põltsamaa vallavolikogu toetas raha eraldamist valla 2012. aasta reservfondist Lustivere hooldekodu akende ja välisuste restaureerimiseks summas 3684 eurot.  Viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil arutati Lustivere hooldekodu akende ja välisuste restaureerimise rahastamist. Põltsamaa vallavalitsuse finantsnõuniku Viida Kuusiku sõnul on Lustivere Hooldekodu akende ja välisuste restaureerimiseks Põltsamaa vallale eraldatud raha CO2 programmist. Põltsamaa vallale eraldatud summa suurus on 76 096 eurot. Akende ja välisuste restaureerimiseks kuulutas Riigi Kinnisvara Aktsiaselts välja riigihanke, millele esitas pakkumise viis ettevõtet. Kõige odavam pakkumine laekus firmalt Vennad OÜ, kuid ka selle firma pakkumine osutus kallimaks, kui esialgu plaanis kulutada oli. Sega tekkis puudujääk summas 7368 eurot. Esialgselt kavandatud tööde mahtu vähendati umbes 30 protsendi ulatuses.

Põltsamaa vallavalitsuse ehitusnõuniku Margi Eina sõnul peab uste ja akende restaureerimine tagama vähemalt kümneprotsendilise soojusenergia kokkuhoiu ja seetõttu ei saanud kavandatud tööde mahtu suuremas ulatuses vähendada. Tööde tegemiseks koostas projekti Kurmik Projekt OÜ. Projekteerijaks oli Epp Needo.

MTÜ Lustivere Hooldekodu on finantsnõuniku Viida Kuusiku sõnul ise päris hästi majandanud ning tänu sellele on jäänud nende arvele eelmisest aastast raha. Seetõttu oli hooldekodu nõus eraldama akende ja välisuste restaureerimiseks 3684 eurot. Sama suure summa ulatuses taotleti raha Põltsamaa valla 2012. aasta reservfondist.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus