Repsi kallid eksimused

Õigupoolest tingis umbusalduse Reps ise oma hajali väljaütlemistega, mis andsid Eesti välispoliitilistele huvidele ning riigi mainele tervikuna tõsise löögi. Eelmisel nädalal tundis reformierakondlasest välisminister Urmas Paet omal nahal, kui kehv on olla üksmeeleta valitsuse liige.

Armetud avaldused

Mäletatavasti andis Mailis Reps Marimaal telekommentaari, milles ütles, et maride olukord on Eesti ajakirjanduse poolt kirjeldatust tunduvalt positiivsem. Repsi shokeerivad sõnad kõlasid ajal, kui Euroopa Parlamendis ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees on töös väga tõsised dokumendid soome-ugri rahvaste kriitilisest olukorrast Venemaal.

2002. aasta rahvaloenduse põhjal elab marisid Marimaal 605 000 ? eestlaste koguarvuga üsna võrreldavalt. Augustikuus oli neil marikeelseid raadiosaateid 3,5 tundi päevas, suurima rahvuskeelse ajalehe tiraa? küündis vaevalt 6000ni ja poliitilise opositsiooni ründamine vägivaldsete meetoditega on tavapärane.

Repsi eksimused tunduvad seda karmimad, et tema visiidile järgnenud ajal halvenes maride olukord veelgi. Põhjuseta on suletud maride rahvuslikku pärandit talletav muuseum ning aset on leidnud mitu vägivaldset kallaletungi mari kultuuri eestkõnelejatele, jätkub maride tagakiusamine endisest intensiivsemaski tempos.

President Leonid Markelovi ametiajal on Marimaal läbi pekstud mitmed opositsionäärid ja presidendi poliitikasse kriitiliselt suhtuvad ajakirjanikud. Kolm peksmist on lõppenud surmaga. Nende mõrvade ja vägivalla eest ei ole kunagi kellelegi süüdistust esitatud ega kedagi kohtu alla antud.

See info on emotsionaalselt rusuv. Usun, et eestlastele kui maride sugulusrahvale tunduvad Repsi avaldused eriti armetud. Eestis teab peaaegu iga tavakodanik meedia vahendusel neid muresid, mida meie vennasrahvad oma argielus läbi elama peavad.

Asja muutis hullemaks veel seegi, et pärast oma Marimaal tehtud ning ilmselgelt välispoliitilist iseloomu omavate avalduste teatavaks saamist püüdis Mailis Reps ennast korduvalt erinevate väidetega õigustada.

See algas haridus- ja teadusministeeriumi pressiteatest, et Reps ei teinud Marimaal välispoliitilisi avaldusi. Edasi põhjendas ta oma avaldust sellega, et ta ei oska piisavalt vene keelt, et ta rääkis liiga palju ning et kolmandaks, intervjuu võeti kontekstist välja. Kordagi ei tunnistanud haridusminister vigu väljaöeldus. Ja loomulikult ei ole ta maride ees vabandanud. Kahjuks on sama rada käinud ka peaminister Andrus Ansip.

Millised on Repsi käitumise tegelikud tagajärjed?

Esiteks püüab idanaabri propagandamasin juba oskuslikult Repsi väljaöeldut meie enda välispoliitika vastu keerata. Mari venemeelne president Markelov on rahvusvahelises meedias andnud juba hinnanguid, et ilmselt ei ole Eestis sõna- ja mõttevabadust, kuna Repsi väljaütlemisi kodus kritiseeritakse. Fakt on, et Repsi sõnad on lindis ja fikseeritud ning need saatuslikud laused võivad Eesti välispoliitikat jääda kummitama veel pikaks ajaks.

Eestile on äärmiselt tähtis, et Euroopa Liit suudaks ajada ühtset Vene-poliitikat. Nii oli meil hea meel, kui Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni maride olukorra kohta, kritiseerides kohaliku administratsiooni repressiivset tegevust. Euroopa Liidu liikmesriigi Eesti valitsuse ametliku esindajana seadis Reps ka selle dokumendi tõepärasuse kahtluse alla ning võimaldas veenva propaganda kaasabil eelnevaid seisukohti naeruvääristada.

Kõige selle juures ei oska ma isegi mitte kommenteerida täiendavalt välja tulnud asjaolusid (vt viimane Eesti Ekspress), mille kohaselt minister ja tema nõunik visiidi ajal kritiseerisid vene haritlaste, gümnaasiumide ja erakoolide olukorda Eesti Vabariigis.

Mailis Reps on noor inimene ja ma loodan, et ta suudab oma ränkadest vigadest õppida. Aga olles põhjustanud märkimisväärset kahju Eesti Vabariigi välispoliitikale ning olles sõnulseletamatul moel seadnud kahtluse alla ?mari probleemi? kui sellise olemasolu, ei ole võimalik tema jätkamine antud hetkel valitsuse liikmena.

MARKO MIHKELSON,
Riigikogu liige, Res Publica

blog comments powered by Disqus