Renoveerimine aitab kulusid kokku hoida

Viimane kütteperiood näitas paljudele korteriomanikele, kui jõuetud me soojuse hinnatõusu ärahoidmiseks oleme. Samal ajal on oma elamu korrastamine ning seeläbi suurema energiasäästu saavutamine iga kortermaja elaniku enda võimuses.

Praktika korterelamute kordategemisel on näidanud, et kõige otstarbekam on rekonstrueerida terve elamu korraga ja sealjuures katab suure osa investeeringust rekonstrueerimisega saavutatav küttekulude kokkuhoid. Hoonete soojapidavusse ja küttesüsteemi nüüdisajastamisse investeerides võib vähendada hoonete energiatarbimist sõltuvalt korterelamu olukorrast ja suurusest 45-50 protsenti.

Linnades jääb silma järjest rohkem elamuid, mis on saanud uue välimuse, kuid leidub veel väga palju maju, mis vajavad kordategemist. Vahepeal olnud head aastad on täna asendunud olukorraga, kus hoitakse kuludelt kokku. Kokkuhoidu võimaldab ka rekonstrueerimine.

Elamu rekonstrueerimise finantseerimise lihtsustamiseks on KredEx koostöös Saksamaa arengupangaga KfW Bankengruppe ja majandusministeeriumiga välja töötanud korterelamutele soodusintressiga pikaajalise renoveerimislaenu, mida korterelamud võivad täna taotleda SWEDBANKist  ja SEB-st.

Kombineerides Euroopa Liidu struktuurifondidest saadavad vahendid ning Euroopa Arengupangast võetava laenu, võimaldab KredEx pankadel anda korterelamutele soodsamat (intress kuni 4,8 protsenti) ning pikema tagasimakseperioodiga (kuni 20 aastat) laenu, mille sihtotstarve on energiasäästu saavutamine rekonstrueerimistööde teostamise abil.

Rõhutan siin energiasäästu, sest selle laenuga on võimalik teostada  just energiasäästu eesmärgil planeeritavaid töid, näiteks fassaadi ja katuse soojustamine, akende ja uste vahetus, kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine jne. Kui tavalise pangalaenuga saab finantseerida ka muid töid, näiteks elektrisüsteemi ja veesüsteemi renoveerimist või kinnistul parklakohtade ehitust, siis neid selle laenuga rahastada ei saa.

Kõikide laenuga tehtavate tööde eesmärgiks on korterelamute energiatõhususe parandamine vähemalt 20 protsenti kuni 2000 m² suurustes korterelamutes ja vähemalt 30 protsenti üle 2000 m² suurustes korterelamutes.

Kompleksne rekonstrueerimine, mis hõlmab ka ventilatsioonisüsteemi, võimaldab saavutada maksimaalse energiasäästu ning parandab elutingimusi ja hoone sisekliima kvaliteeti. Rekonstrueerimisega saavutatav küttekulude kokkuhoid võimaldab rekonstrueerimiseks tehtud investeeringu pikema perioodi jooksul katta. Energiasäästu eesmärkidel renoveeritud elamus võib saavutada tulemuse, kus elanike igakuine maksekoormus  ei suurene.

Olulisemad tingimused

·         Vähemalt kolme korteriga enne 1993. aastat ehitatud elamu, kus on korteri- või hooneühistu või korteriomanike ühisus

·         Elamule peab olema teostatud energiaaudit

·         Intress kuni 4,8 protsenti fikseerituna 10 aastaks

·         Omafinantseering 15 protsenti, mille võib katta paralleelse laenuga

Elamu kordategemine ei seisa selle taga, et elanikud ei suuda laenu maksta. Igakuised kulud korteriomanikule ei pruugi üldse suureneda. Kasutage võimalust, tehke oma maja korda!

MIRJA ADLER,

KredExi eluasemedivisjoni juht

blog comments powered by Disqus