Remonditud Pargi tänav üllatab liiklejaid

Jõgeva elanike hulgas elavat arutelu tekitanud Pargi tänava remont on jõudnud lõpusirgele.


Jõgeva abivallavanema Terje Rudissaare sõnul on objekti lepingujärgse valmimistähtajani küll veel päris palju aega, aga ehitajaga on kokkulepe, et nad annavad valminud teelõigu tellijale üle tuleval nädalal.
Tähele on pandud küllalt suure kõrguste vahega mahasõite hoovidesse. Objektil omanikujärelevalvet tegev Oleg Lužetski Insten Projekt OÜ-st selgitas, et Pargi tänavale rajatud mahasõitude äärekivide kõrgus vastab kinnitatud projektile.
„Projektis on valitud lahendus, kus kõnnitee äärekivi kõrgus on sõidutee kattest arvestades 8 cm, sissesõitudel 4 cm ja liitumisel jalgteega 2 cm. Reeglina rajataksegi mahasõidu äärekivi kõrgusele 4 cm, sest vihmavesi ei tohi tänavalt mahasõidu kaudu hoovi joosta. Liitumisel jalgteega on lubatud kõrgused 0–2 cm. Antud projekti lahenduses oli nõutud 2 cm ja see sai ka tehtud,“ selgitas Lužetski.
Selle kohta, miks vallamaja eest Pargi tänavasse (ja vastupidi) enam sõita ei saa, vastas omanikujärelevalve tegija, et see oli tellija, st vallavalitsuse soov.
„Võin eeldada, et mahasõidu sulgemise soov oli tingitud liiklusohutuse nõudest, sest mahasõidul puudub nõutav nähtavus,“ ütles Oleg Lužetski.
Pargi tänava projekteerimise ajal Jõgeva abivallavanema ametis olnud Mati Kepp kinnitas, et läbisõit sooviti sulgeda just liiklusohutuse kaalutlustel. Vallamaja esine on sisuliselt parklaala ning see, kui seal liiklesid korraga parkivad ja läbisõitvad autod ning neile lisaks veel kauplusse siirduvad jalakäijad, tekitas pidevalt ohuolukordi. Pargi tänava ja vallamaja esise ühendustee sulgemine ei tekitanud ka väga pika ümbersõidu vajadust.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus