Reinuvader Rebane linnaliikluses

16.-20. maini peeti Põltsamaa linna Mari lasteaias liiklusnädal, mille läbiviimist rahastas 50 protsendi ulatuses Maanteeameti Lõuna regioon. Liiklusnädala eesmärgiks oli õpetada lastele lasteaia ja kodu ümbruses ning tänaval ohutut liiklemist ja liiklusmärke. Nädala jooksul viidi läbi mitmeid õpetlikke  ja mängulisi ettevõtmisi nii lastele kui nende vanematele.

Nädal algas liikluse teemalise näidendiga “Reinuvader Rebane linnaliikluses”. Etenduses osalesid ka Lõvi Leo ning noorsoopolitseinik Kirly Kadastik, kes selgitasid ja õpetasid Reinuvader Rebasele  ja lastele  ohutut ja turvalist liiklemist ning liiklusmärke. Lapsed said tutvuda politsei tööga ja uudistada lähemalt politseiautot.

Ohutut liiklemist said nad koos vanematega harjutada vigurradadel.  Üks radadest oli saalis ja seal sai liigelda nii jalakäija kui  autojuhina mänguautodel. Teine vigurrada oli  õues, seal sõideti  jalgrataste ja tõukeratastega. Nädala jooksul toimusid rühmades liikluse teemalised spordipäevad ja õppekäigud linnas, kus jälgiti  hoolega liiklusmärke ja liigeldi kõigi reeglite järgi.

Nädala lõpuks valmis  laste joonistustest suur ja uhke näitus “Rebane linnaliikluses”. Vaadata sai ka laste ja vanemate ühistööna valminud kaarte, kus olid kirjas kõik  koduteel olevad liiklusmärgid. Liiklusnädalat kokku võtva  suursündmusena korraldati 28. mail kogu lasteaiale perematk läbi Põltsamaa linna, kus rakendati kõike nädala jooksul õpitut.  

Meie liiklusnädalast andis 2. ja 3. juunil  Nelijärvel  peetud TEL-lasteaedade vabariiklikus suvekoolis  ülevaate liikumisõpetaja Merle Laanemäe, kes tutvustas ka meie sündmustest  koostatud õpimappi.

Liiklusnädala raames soetasime lasteaeda kaks tõukeratast, üheksa kiivrit, kolm mängurooli, 10 ohukoonust, kangast näidendi kostüümide tarvis ning üheksa liiklusmärki, mille valmistasid SA Jõgeva linna Sotsiaalmaja töötajad.

i

ANNIKA KREITSMAN, Põltsamaa lasteaia Mari  õppealajuhataja

blog comments powered by Disqus