Reguleeritakse põlevkivi kaevandamist

Valitsus otsustas toetada põhimõtteliselt, kuid märkustega maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega täpsustatakse põlevkivi kaevandamise loa taotluste menetlemise korda. “Maapõueseaduse muutmise eesmärgiks on suunata riiklikult põlevkivi kasutamist. Kehtiva seaduse kohaselt tuleb menetleda kõiki geoloogilise uuringu ja põlevkivi kaevandamise loa saamiseks nõuetekohaselt koostatud ja esitatud taotlusi, kuid hetkel puudub põlevkivi kasutamise arengukava,” märkis Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna juhataja Rein Raudsep. 2005. aastal on Keskkonnaministeeriumile esitatud 13 põlevkivi kaevandamise loa taotlust. Kusjuures mõnele piirkonnale on esitatud mitu taotlust. Seaduses kavandatavate muudatuste kohaselt peatatakse esitatud põlevkivi kaevandamise lubade taotluste menetlemine nii kauaks, kuni Vabariigi Valitsuses kinnitab põlevkivi riikliku arengukava. Lisaks tekib õiguslik alus uute loa taotluste menetlemisest keeldumiseks, mis avaldab ajutist mõju põlevkivi kaevandamise kasvule. Tänaseks on läbi viidud alusuuringud, mille tulemuste alusel on võimalik koostada ja esitada Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks põlevkivi kasutamise riiklik arengukava. “Pärast põlevkivi kasutamise riikliku arengukava kinnitamist on riigil võimalik sihipäraselt, ühiskonnale tulusamalt ja keskkonnale ohutumalt suunata põlevkivi kaevandamist ning kasutamist,” lisas Raudsep Muudetud seadusega hoitakse ära negatiivsete keskkonnamõjude lisandumine Kirde-Eestis. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus