Regionaalminister tutvus Jõgevamaaga

Teisipäeval kohtus minister Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa ja vallavanem Toivo Tõnsoniga, väisas Põltsamaa muusikakooli, ühisgümnaasiumi ja Felixhalli. Omavalitsusjuhid rääkisid piirkonna muredest ja tulevikuväljavaadetest. Jaan Õunapuu pidas piirkonna ettevõtluse arengut ja inimeste heaolu silmas pidades väga oluliseks Põltsamaani ulatuva gaasitrassi rajamisprojekti.

Reedel oli ministri sihiks Kasepää vald ja Mustvee linn. Kohtumisel Kasepää rahvamajas kurtsid kohalikud inimesed, et paikkonna suurimaks probleemiks on tööpuudus. Mehed on läinud Tallinna või välismaale ehitus- ja hooajatöödele. Vallavanem Jüri Vooder tõi esile vee- ja kanalisatsioonimure (praegune pinnaveekaevudest saadava vee kvaliteet on madal) ning Peipsi-äärse kinnisvara hindade hüppelise tõusu.

Maavanem Aivar Kokk andis ülevaate piirkonna heaks tehtud ja eesseisvatest riiklikest investeeringutest. Ta ütles, et elanikud ei pea kartma Raja külast ümbersõidutee ehitust: see vähendab liiklusohtu, praegune maantee jääb aga kaubatänavaks, kus kohalikel inimestel endiselt võimalus kaubelda kala ja aiasaadustega. Mustvee teeristi on plaanis ehitada turistide peatuskoht.

Mustvee linnajuhid näitasid minister Õunapuule lasteaiahoonet, mis vajab hädasti raha söökla renoveerimiseks ja ruumide remondiks. Lasteaias käib 80 last, paarkümmend ootab veel järjekorras. Linnaeelarvesse investeeringud ei mahu.

Kultuurimajas kohtusid Jaan Õunapuu ja Aivar Kokk kooliõpilaste ja linnaelanikega. Minister Õunapuu näeb aega kuni 2013. aastani Peipsi-äärse elu edendamiseks tänu Euroopa Liidu kopsakatele abirahadele väga soodsana. Kuuldes ühe Soome firma kavatsustest ehitada järve äärde linna kõige magusamasse kohta 140-kohaline SPA-hotell, imestas ta, et soomlased pole varem sellesse piirkonda nii tulutoova investeerimise vastu huvi üles näidanud.

Kokk ja Õunapuu rõhutasid omavalitsuse sisese koostöö ja aktiivsuse olulisust, et olemasolevaid ja pakutavaid arenguvõimalusi võimalikult efektiivselt ära kasutada.

ANDRES LOORAND,
Jõgeva maavalitsuse pressiesindaja

blog comments powered by Disqus