Regionaalminister Jaan Õunapuu: riigi teenuste kättesaadavus maakonnakeskustes peab paranema

28. aprillil esitas regionaalminister Jaan Õunapuu täna, 4. mail toimuvale valitsuse kabineti istungile memorandumi, kus minister juhib tähelepanu avalike teenuste kättesaadavuse mittevastamisele koalitsioonileppele.

?Kõikides Eesti maakondades peavad riigi poolt pakutud teenused olema elanikele tehtud võimalikult lihtsaiks ja elukoha lähedal kättesaadavaiks,? ütles regionaalminister Jaan Õunapuu ja lisas, et siseministeeriumis läbi viidud maakonnakeskuste avalike teenuste kättesaadavuse analüüs näitab vastupidist olukorda.

Analüüsist lähtuvalt toob regionaalminister esitatud memorandumis välja ettepanekud, mis aitavad parandada avalike teenuste kättesaadavust. Esiteks on vajalik üheselt fikseerida avaliku teenuse mõiste, kuna puudub avaliku teenuse legaaldefinitsioon. Siseministeeriumi ettepanekul sõnastatav avaliku teenuse mõiste toob välja avaliku võimu mõtte ning selle tegevuse eesmärgi, milleks on hüvede pakkumine isikutele.

Teiseks tuleb välja töötada Avaliku teenuse seadus, mis reguleeriks avalike ülesannete käigus teenuse osutajate ja selle tarbijate õigused ja kohustused.

Kolmandaks on memorandumis välja toodud vajadus töötada välja nõuded avalike teenuste kättesaadavusele ja siduda see avaliku teenuse standarditega.

Neljandaks on vaja töötada avalike teenuste kättesaadavuse hindamiseks välja metoodika. Hetkel vastav metoodika, mis annaks objektiivse hinnangu, puudub.

Viienda punktina on välja toodud ettepanek väljatöötatud metoodikat rakendades läbi viia avalike teenuste kaardistamine kõikides ministeeriumide valitsemisalades.

Kuuendaks selgitab regionaalminister välja ja esitab valitsusele kinnitamiseks nende avalike teenuste loetelu, mida peab maakonnakeskustes osutama võimalikult inimesele kättesaadavalt.

Seitsmendaks on vajalik arvestada avalikke teenuseid pakkuvate asutuste struktuurimuudatuste juures regionaalset mõju ja kaheksandaks on memorandumis välja toodud ettepanek luua maakonnakeskustes avalike teenuste osutamiseks riigiteenuste esindusbürood maavalitsuste juurde.

Koalitsioonileppe punkti 82 kohaselt peavad kõik riigi teenused olema kättesaadavad kõigis maakonnakeskustes.

Kärt Einlo,
Siseministeeriumi pressinõunik

blog comments powered by Disqus