Regionaalminister ja Tartu Ülikooli rektor allkirjastasid ühisseisukohad

5. mail, siseministeeriumi ja Tartu Ülikooli korraldatud sümpoosionil kirjutasid regionaalminister Jaan Õunapuu ja Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo alla ühisseisukohtadele regionaalse arengu edendamiseks.

?Pean oluliseks juhtida tähelepanu Eesti regionaalse arengu probleemidele ning tõsta ülikoolide ja kõrgkoolide osalust nende lahendamisel,? ütles regionaalminister Jaan Õunapuu.

Ühisseisukohtades rõhutatakse vajadust suurendada teadustöö osalust regionaalarengu toetamisel. Riiklike poliitikate väljatöötamisel, elluviimisel ja mõju hindamisel on lisaks kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste kaasamisele vajalik rakendada ka ülikoolide erialast kompetentsust. Ühisseisukohtades peetakse oluliseks regionaalarengut toetavate rakendusuuringute ja õppetegevuse ressursside suurendamist, samuti regionaalhalduse ja -arengu ning kohaliku omavalitsuse valdkonna koolituse, teaduse ning arenduse nõukoja tegevuse laiendamist.

Ühiselt deklareeritakse ka regionaalse arengu suunamise seaduse vajalikkust. Sümpoosion on pühendatud Tartu Ülikooli regionaalse arengu valdkonna tegevuse 10. aastapäevale.

Kärt Einlo,
Pressinõunik

blog comments powered by Disqus