Regionaalminister ja sotsiaalminister allkirjastavad koostöölepingu

Koostööleping sätestab sotsiaalministeeriumi ja siseministeeriumi ühise tegutsemise põhimõtted sotsiaalministeeriumi valitsemisalaga seonduvate maakondlike ülesannete täitmisel. Leping reguleerib koostööd sotsiaalhoolekande, tervise ja tervishoiukorralduse valdkonnas. ?Nii sotsiaalvaldkond kui tervishoiu valdkond puudutab iga maakonna elanikku. Mul on hea meel, et oleme sotsiaalministeeriumiga jõudnud koostöös kokkuleppele. Ühistegevus haruministeeriumitega aitab parandada nii avalike teenuste kättesaadavust kui kvaliteeti,? ütles Jaan Õunapuu. Esimese koostöölepingu regionaalarengu seisukohalt olulise haruministeeriumiga sõlmis regionaalminister kultuuriministriga 23. augustil. Sel aastal peetakse läbirääkimisi koostöölepingu sõlmimiseks veel Haridus- ja Teadusministeeriumiga. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus