Reformierakonna esinumber Jõgeva vallas on Viktor Svjatõšev

Kohalike omavalitsuste valimistel on Reformierakonna Jõgeva valla esinumber Viktor Svjatõšev.
Praegune abivallavanem sõnab senise kohaliku juhtimise kohta, et Jõgeva vald vajab rohkem asjatundlikku ja loovat juhtimist. „Toetust peaksid leidma rohkem uusi algatusi ning julgeid ettevõtmisi, mis hoogustaks valla arengut ja kujundaks suuremat tuntust,“ sõnab Svjatõšev ning lisab, et valla hingeelu kujundamisel peaks rohkem olema kaasatud ka elanikud.

Oluliseks peab Svjatõšev arendada piirkonnas rohkem kergliiklusteid ja tagada ohutumat liiklemist nii jalakäijale, jalgratturile kui autojuhile. „Plaanime ehitada mitmekümne kilomeetri jagu uusi kergliiklusteid, ajakohastada tänavavalgustust alevikes ja külades ning rajada turvalisi ülekäiguradasi. Olulisematest kergliiklusteedest, mis vajavad investeeringuid, on näiteks Jõgeva-Kuremaa, Õuna-Viruvere-Aidu, Kuremaa-Laiuse ja mitmed teisedki.“
Piirkonna jätkusuutlikkus ja töökohtade arvu suurendamine on samuti väljakutse, mille poole reformierakondlaste kohalik valimisprogramm lubab püüelda. „Plaanime teha aktiivset koostööd ettevõtjatega ning aidata kaasa esmavajaliku taristu ehitamisele ja uute töökohtade loomisele,” märgib Svjatõšev. “Näiteks endise Jõgeva KEKi ettevõtluspiirkonna infrastruktuuri väljaehitamine on suureks prioriteediks, mis soodustaks uute ettevõtete teket.”

blog comments powered by Disqus