Reedel algas suurõppuse Siil uus etapp

Eile liitusid suurõppusega Siil kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad üle Eesti, et harjutada maakaitse toimimist nii konventsionaalse kui tavatu sõjapidamise keskkonnas.


Õppuse 4. kuni 6. maini kestvas faasis harjutab Kaitseliit koos politsei- ja piirivalveametiga turvalise elukeskkonna tagamist kriisiolukordades.

Pärast seda, kuni õppuse lõpuni harjutavad lõuna maakaitseringkonna kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad lisaks ka konventsionaalset sõjapidamist Kagu-Eestis.

Õppusest Siil 2018 võtab kokku osa 15 000 kaitseväelast, kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, politseiametnikku, päästetöötajat ning liitlas- ja partnerriigi sõjaväelast.

Kõigi aegade suurim õppus

„Seekordne on pretsedenditult suurim õppus, mis me teinud oleme. Suurõppuste vahel on teised õppused, mis valmistavad meid jälle ette järgmiseks testperioodiks.

Nädalavahetusel toimub õppuste hübriidetapp, kus me harjutame igal pool üle Eesti koostööd politsei- ja piirivalveameti ja päästeametiga ning kohalike omavalitsustega,“ rääkis Kaitseliidu Jõgeva malevat reedel külastanud Kaitseliidu ülem, kindralmajor Meelis Kiili.

Koos teistega osaleb suurõppusel Kaitseliidu küberkaitseüksus. „Küberkaitsjate ampluaa on niivõrd lai. Üks kõige olulisem küberkaitse ülesanne on meid kõiki harida. Tihti ei ole tegemist mitte riistvaralise või tarkvaralise probleemiga, vaid pigem sellega, kes klaviatuuriga mängib. Nad jälgivad, et meil oleksid protseduuriliselt kõik süsteemid kaitstud. Loomulikult otsivad nad meie enda nõrku kohti ja testivad, kas me käitume vastavalt küberjulgeoleku nõuetele. Meie häkkerioskustega inimesed ei lähe sellel õppusel teistesse võrkudesse, tegeleme oma arvutivõrkude nõrkuste otsimisega. Meile ei ole ju üllatus, et me oleme iga päev väga suure ründe all. See on uus normaalsus. Kust iganes see rünne tuleb, nemad kaitsevad meie töökeskkonda.“

„Eriti oluline on naiskodukaitsjate tänane tegevus,“ märkis Kaitseliidu pealik. Naiskodukaitse rajas õppusel Siil 2018  kõikides maakondades evakuatsioonipunktid, korraldas ja tagas nende tegevuse. Harjutatakse õppusega seotud kaitseliitlaste perede ja mõnes maakonnas ka kohaliku elanikkonna vastuvõtmist evakuatsioonipunktis. „Ukrainlased käisid meie evakuatsiooniõpet vaatamas ning ütlesid, et kui neil oleks olnud selline tugi, oleks nende sõdurid olnud kindlasti märgatavalt motiveeritumad. Kõigil on oma roll,“ rõhutas Kiili. Naiskodukaitsjad on ka varasemalt osalenud kõikidel kaitseväe ja Kaitseliidu suurõppustel, kuid nii suur koosseis on esmakordne ‒ kogu liikmeskonda pole eelnevalt õppusele kutsutud.

Riigikaitse laiemas tähenduses

„Seekordse õppuse teema on riigikaitse lai käsitlus. Meil on ühised juhtimiselemendid politsei- ja piirivalveametiga ja me oleme väga tõsiselt sisse toonud kohalikud omavalitsused. See on põhikolmnurk: sisejulgeolek, välisjulgeolek ja kohalikud omavalitsused. Kuidas see töötab praegu, sellega olen mina päris rahul. Me oleme praegu üles tõstnud Kaitseliidu uue juhtimisstruktuuri, kus on maakaitseringkonnad sees – ka see töötab.“

„Inimesed on erinevad ja ettevalmistus on erinev, ülesannete spekter on päris lai, mida me suudame katta. Üks ülesanne ei ole tähtsam kui teine, kuigi konkreetses olukorras tuleb seada prioriteete. Aga turvavaiba tugevuse määrab koostöövalmidus ja kohalike olude tundmine. See on ju põhiliselt kõige suurem heidutus, et me suudame siinsamas hoida oma kogukonna ja ühiskonna selliste normide piires, nagu meie põhiseadus seda ette näeb ja nagu need välja kujunenud on. Meie põhiline, kõige suurem eesmärk on hoida rahu.“

Valmisoleku kohta Jõgevamaal ja Kaitseliidu Jõgeva malevas ütles Meelis Kiili, et ta näeb, et valmisolek on hea. Ülekaalukas osa kaitseliitlastest jõudis vastavalt oma lubadustele kohale. Lubanud ja tulemata jäänud tegid pealiku meele loomulikult mõruks. „Kohaletulnutel silm särab, ma näen seda,“ kommenteeris kindralmajor Kiili.

„Motivatsioon, kaitsetahe ja moraal on väga kõrged. Ma arvasin, et olen sellega juba harjunud, aga ikkagi väga puudutab emotsionaalselt. Ikka hinges väreleb.“

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus