Ravimiamet peab peatama suurte apteegikettide kolimisskeemi

Ravimiamet peab peatama suurte apteegikettide kasutatava nn kolimisskeemi, millega vastupidiselt apteegireformi nõuetele avatakse uusi ketiapteeke.


Apteegireform kuulutati 2015. aastal välja kompromissiga, et suured apteegiketid võivad omada apteeke viieaastase üleminekuperioodi jooksul, kuid uusi apteeke saavad avada vaid proviisorid. See pidi tagama praeguselt apteegisüsteemilt sujuva ülemineku proviisorapteekide süsteemile. Ometi lubab Ravimiamet järjekindlalt suurtel apteegikettidel avada uusi apteeke läbi kolimisskeemi. Selline skeemitamine töötab otse apteegireformi vastu.

Apteegireformi väljakuulutamisel said suured apteegiketid üleminekuaja, mille jooksul viia oma ärimudel kooskõlla muutunud seadustega. Ühtlasi tähendas see, et suured apteegiketid ei saanud enam uusi apteeke juurde teha. Seejärel võtsid ketiapteegid kasutusele aga kolimisskeemi, kus sisuliselt tehakse uus apteek, aga vormiliselt „kolitakse” ühelt pinnalt lihtsalt teisele.

Apteegi kolimiseks peab andma loa Ravimiamet, mis on mitmed suurte apteegikettide kolimistaotlused ka heaks kiitnud. Proviisorid vaidlustasid kohtus Ravimiameti praktika kolimisi heaks kiita, sest see ei vasta apteegireformile ega seadustele. Ka Riigikohus asus oma 29. mai otsuses seisukohale, et kolimisskeem on lubamatu. Kuid amet pole hakanud kohtuotsust täitma. Sisuliselt oleme tagasi olukorras, kus Ravimiamet käitus õigusvastaselt neli aastat ning nüüd soovib väärpraktikat jätkata. See on pärssinud omandipiirangu jõustamist, sest parematel pindadel on ketid saanud varasemast pigem tugevamaks ja võimsamaks.

Viimaseks näitlikuks juhtumiks kolimisskeemi kasutamisest on Tallinnas Sõle Polikliiniku apteegi kolimine Peterburi mnt 98, kus sisuliselt tehti uus apteek. Samuti kavatseb Ravimiamet meie andmetel lubada suurel ketiapteegil alustada tegevust Põhja-Eesti Regionaalhaigla apteegipinnal, ehkki apteegireformi nõuete põhjal saaks seal pärast senise rentniku lahkumist tegutseda vaid proviisorapteek.

Palume Ravimiametil lõpetada laiahaardeline kolimist lubav halduspraktika ketiapteekide huvides ja ketiapteekide tegevuse laiendamise võimaldamine. Meie hinnangul on see otseses vastuolus seaduse ja riigikohtu suunistega.

Karin Alamaa-Aas, Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus