Ravikindlustuse muudatustest, mis jõustuvad tulevast aastast

Lähtutakse odavama ravimi hinnast

2005. aasta 1. jaanuarist  kehtestatakse ravimitele piirhind juhul, kui ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75 kantakse teine sama toimeaine ja manustamisviisiga ravim teiselt ravimitootjalt või ravimi müügiluba omavalt isikult või kantakse ravimite loetellu samaaegselt kaks või enam sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimit vähemalt kahelt tootjalt.

Piirhindade arvutamisel kahele ravimile lähtutakse odavama ravimi hinnast. Kolme ja enama ravimi korral arvutatakse piirhinnad hinnalt odavaimast ravimist järgmise ravimi hinna põhjal. Arutelul oma  arsti ning apteekriga on alati võimalus  leida ravim, mille hind ei ületaks piirhinda ja mis seetõttu on  taskukohasem.
Kolmeaastane leping

2005. 1. aprillist sätestab seadusemuudatus kohustuse, et haigekassa peab tervishoiuteenuse osutajaga vähemalt teistkordsel ravi rahastamise lepingu sõlmimisel tegema seda tähtajaga vähemalt kolm aastat. Nii tekib tervishoiuteenuse osutajal võimalus oma tegevust paremini planeerida.

Kui haigekassa sõlmib ravi rahastamise lepingu tervishoiuteenuse osutajaga esimest korda, võidakse leping sõlmida kuni kolmeks aastaks. Valitsuse määrusega kehtestatud haiglavõrgu arengukavas nimetatud haiglaga sõlmib haigekassa ravi rahastamise lepingu vähemalt viieaastase tähtajaga.

Mul on tõsine heameel, et meie ravikindlustussüsteem teeb läbi positiivseid muudatusi. Riigikogus 28. juunil heaks kiidetud ravikindlustuse seaduse muudatused pakuvad kokku umbes 40 miljoni krooni eest mitmeid lisasoodustusi ravimite ostul ja hambaproteeside muretsemisel ning laiendavad oluliselt mitmete elanikkonnarühmade kindlustuskaitset.

MAI TREIAL

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees, Rahvaliit

blog comments powered by Disqus