Raskused toimetulekutoetuste maksmisega on alles ees

Rahandusministeeriumi andmetel on kuus Jõgevamaa omavalitsust saanud täiendavat toimetulekutoetust 167 524 krooni, vajadus täiendava toetuse järele võib veelgi suureneda järgmisel aastal, kui töötukassa töötutele enam töötuskindlustushüvitist ei maksa.

Põltsamaa linnavalitsuse sotsiaalnõunik Kaire Bubnis ütles, et linn pole praegu pidanud oluliselt rohkem toimetulekutoetusi maksma, sest töötuks jäänud saavad veel töötukassast töötuskindlustushüvitist. Olukord muutub siis, kui inimesed pole vahepeal tööd leidnud ning ka töötukassast pole neil enam õigus  vastavat hüvitist saada.

Seni on linn oma vahenditega välja tulnud. Riik jagas kohalikele omavalitsustele toimetulekutoetuste maksmiseks lisaraha, ka Põltsamaa linn sai sellest 14 093 krooni.

Reservid käiku

Ka Pala valla sotsiaaltöö vanemspetsialist Inga Jegorova ütles, et tänavu tulevad nad kenasti toime, sest eelmistest aastatest oli veel kasutamata reserve üle 100 000 krooni. “Reservideta oleksime küll hädas, sest toimetulekutoetuste maksmiseks oli tänavu ette nähtud 53 000 krooni, välja on makstud juba kõvasti üle selle summa,” tõdes ta.

Toimetulekutoetuste saajate arv on Pala vallas suurenenud, sest inimesi on koondatud või pole nad enam palka saanud,” märkis Jegorova. Pikaajaliste töötute hulk pole tema kinnitusel suurenenud. Töötukassas on arvel üle 50 töötu, kuid on neidki, kes pole kusagil arvel ja üritavad omal jõul toime tulla,” rääkis ta, nentides, et olukord on tõsine ning ta ei oska prognoosida, milliseks  see kujuneb  järgmisel aastal.

Kaire Bubnise sõnul loodavad nad aasta lõpus maksta veidi toetust nendele peredele, kus kasvab raske puudega laps. Muid lisatoetusi on linnal väga raske maksta, loeme nagunii iga krooni,” lisas ta.

Kasepää vallavanem Jüri Vooder ütles, et vallale anti toimetulekutoetuste maksmiseks lisaks 54 520 krooni ja sellega peab aasta lõpuni välja tulema.Töötuid on meil palju, pea kolm korda rohkem, kui aasta tagasi oli,” tunnistas ta.

Mustvee linnavalitsuse lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist Age Mitt ütles, et neil pole toimetulekutoetuse saajate hulk hüppeliselt kasvanud, kuid taotlejaid tuleb juurde pidevalt. Seni on neile ka toetusraha jätkunud. Mis saab järgmisel aastal, seda Mitt öelda ei osanud.

Mustvee linnapea Mati Kepi sõnul on linnal olnud küll reservid, kuid reaalset raha kahjuks mitte. See on üks osa eelmiste linnavõimude pärandist, kui me tänavu reservidega ka arvestuslikult nulli saame, on kõik hästi,” märkis ta.

Palgad vähenevad

Tabivere vallas on sotsiaaltöö vanemspetsialisti Eve Tepaskendi sõnul toimetulekutoetuse saajate arv suurenenud umbes veerandi võrra. „Vald sai lisaraha 38 242 krooni. Sellega tuleme aasta lõpuni välja,” ütles  Tepaskent.

Puurmani vallavanema Rauno Kuusi sõnul on toimetulekutoetuste saajate arv vallas mullusega võrreldes enam-vähem samaks jäänud. Iga kuu kulub Puurmani vallas toimetulekutoetusteks pisut üle 20 000 krooni. Seni oleme rahaga välja tulnud, ei oska ennustada, kui raskeks võib minna, kuid loodame, et jätkame vanaviisi,” lisas Kuus.

Pajusi vallavanem Reet Alev pole vallas toimetulekutoetuse taotlejate arvu erilist suurenemist täheldanud, küll aga on laekunud vähem tulumaksu, mis näitab, et inimeste palgad on kõvasti langenud. Lisaks kahanes juba mullu märkimisväärselt Pajusi valla oluline sissetulekuallikas – tulu maavarade kaevandamisest. Sellepärast sai vald ka riigilt toimetulekutoetuste maksmiseks 14 490 krooni lisaraha.

Jõgeva linnas on toimetulekutoetuse saajate arv mullusega võrreldes pea poole suurem. Linna sotsiaalosakonna juhataja Terje Kaldma sõnas, et kui mullu novembris sai toimetulekutoetust 40 peret, siis tänavu novembris juba 59. Kui mullu jaanuaris kulus 47 perele toetuste maksmiseks 78 700 krooni, siis tänavu jaanuaris juba 75 perele 123 000 krooni,” rääkis Kaldma.

Tema sõnul tuli enim toimetulekutoetusi maksta tänavu märtsis — 91 perele kulus kokku 168 200 krooni. Eelkõige põhjustasid rahapuudust suured küttearved. Kokku on Jõgeva linnas tänavu 11 kuuga toimetulekutoetusteks kulunud 1,172 miljonit krooni. Lisaraha  riik Jõgeva linnale Kaldma kinnitusel ei eraldanud, sest linnal on veel reserve.

Saare vallavanem Jüri Morozov peab aktiviseerimiskeskusele ja töötute tööturule tagasitoomisele kulunud raha igati õigustatud väljaminekuks, sest tänu sellele pole vallas töötuid palju ning ka toimetulekutoetusteks kulub vähem raha. Meid on selle eest muidugi korralikult karistatud, sest riik on pidevalt näiteks toimetulekutoetusteks mõeldud raha vähendanud,” tõdes Morozov.

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus