Rajaleidja täiendas lastevanemate teadmisi elukestvast õppest

Täiskasvanud õppija nädala raames Jõgevamaa lasteaedades toimunud loengutel lastevanematele tutvustasid elukestva õppega seonduvaid teemasid Jõgevamaa Rajaleidja keskuse juhataja Anne Nurmik ja sotsiaalpedagoog Elo Palmiste.


Mitmeid enesetäiendusel esile kerkinud teemasid vaetakse ka oktoobris tööd alustanud ja kevadeni kestvas lastevanemate koolis.

“Rajaleidja keskuste üks ülesandeid on informaalhariduse andmine ning lähtudes sellest info jagamine õppimise, arenemise ja nende protsessidega seonduvatel teemadel. Koostöös Eesti Alushariduse Juhtide Ühendusega said kuues Jõgevamaa lasteaias teoks infoloengud täiskasvanuharidusest,” ütles Jõgevamaa Rajaleidja keskuse juht Anne Nurmik.    Loenguid pidasid tema ja sotsiaalpedagoog Elo Palmiste.

Palmiste sõnul toimusid loengud lasteaedades, kus selleks soovi avaldati. “Igal loengul oli kolmteist kuni kakskümmend kaheksa osalejat ja kokku loengutsüklis sada kakskümmend. Enamiku  kuulajaskonnast moodustasid emad ja vanaemad, isasid oli kolm,” rääkis ta.

Anne Nurmik on Tallinna ülikoolis magistrant eripedagoogika ja Elo Palmiste sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal ning nad jagasid oma teadmisi ja kogemusi, mis kogutud õppetöös. 

“Lapsevanemad esitasid loengutel küsimusi ning kõne alla tulid mitmed haridus- ja sotsiaalvaldkonnaga seotud teemad, mida käsitleme ka praegu tegutsevas lastevanemate koolis, kus loenguid viivad läbi Jõgevamaa Rajaleidja keskuse spetsialistid, kellel on selles asutuses praeguseks aastane töökogemus. Infoloengute sarja koostamisel lähtusime lapse arengu etappidest ja igapäevatöös sageli ette tulevatest probleemidest,” ütles Anne Nurmik.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus