Rajal ja Kasepääl loodi kodanikualgatuse tulemusena kogukonnakogud

Möödunud kolmapäeval ja reedel toimusid Mustvee vallas Raja vabaajakeskuses ja Kasepää rahvamajas koosolekud, kus paikkonna inimesed valisid kogukonnakogud piirkonna elu paremaks korraldamiseks ja omavalitsusega mitmekülgsema koostöö arendamiseks.


Mõlemas paigas selgitusi jaganud Mustvee vallavalitsuse arendusnõunik Aive Tamm märkis, et kogukonnakogu loomine on igas piirkonnas kohaliku rahva otsustada. „Kui vajadus tekib, kutsub piirkond kokku rahvakoosoleku. Maksimaalselt võib kogukonnakogus olla üheksa liiget ja sellises koosseisus moodustatigi kogukonnakogu Avinurme vallas,“ rääkis Tamm.

Kasepääl tegutseb aktiivne kogukond

Tema sõnul on kogukonnakogul õigus teha vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid õigusaktide vastuvõtmiseks ja muutmiseks. „Kogukonnakogule esitatakse kinnitamiseks nii valla arengukava kui ka piirkondlik arengukava. Samuti on kogukonnakogu pädevuses eelarvestrateegia ja haldusreformi käigus uue omavalitsuse moodustamiseks sõlmitud ühinemislepingu muutmine ja teisedki piirkonna elu käsitlevad küsimused,“ lisas ta.
„Kogukonnakogu esimese koosoleku kutsub kokku vallavalitsus. Sel koosolekul valitakse ka kogukonnakogu vanem,“ selgitas Tamm. Ta märkis sedagi, et Avinurme ja Kääpa kogukonnakogu liikmed on külastanud ka Mustvee vallavolikogu istungeid.
Raja piirkonnast valiti kogukonnakogusse Kükita külast Vassili Amelkin ja Boris Ganin, Raja külast Anna Golts ja Jevgeni Žulin, Tiheda külast Nadežda Gunina ja Irina Kalašnikova. Kogu koosseis kinnitati ühehäälselt.
Rahvakoosolekut juhtinud Raja vabaajakeskuse juhataja Valentina Jazõkova kiitis paikkonna inimesi aktiivse osalemise eest ja soovis kogukonnakogu liikmetele edu tegevuses nende.
Kasepääl peetud rahvakoosolekut juhtinud Kasepää rahvamaja juhataja Natalia Mägi kiitis kokkusaamisele tulijaid: „See näitab, et huvitute piirkonna käekäigust ja soovite selles kaasa rääkida,“ ütles ta.
Mägi avaldas arvamust, et igast Kasepää piirkonnast oleks mõistlik valida kogukonnakogusse üks inimene. „Siis on olemas konkreetsed isikud, kelle poole külaelanikud pöörduda võivad. Näiteks mõnedki vanemad inimesed eelistavad oma muredega pöörduda mitte vallaametniku, vaid tuttava mehe või naise poole kodukülas.“
Koosolekul valiti ühehäälselt kogukonnakogusse Kadri Tinn Nõmme, Ove Kalme Omedu, Heiki Post Kasepää, Liina Siirak Metsküla ja Tiia Kalm Kaasiku külast.

Vallavalitsuse käepikendus kohapeal

„Kandideerin kogukonnakogusse, et aidata kaasa koduküla käekäigule ja selleks, et kohalike inimeste arvamus vallas esindatud oleks. Meil on looduslikult väga ilus küla, kuid vaadates minu kodu juurest üle jõe, näeb seal mahajäetud räämas sadamat, kus leidub palju roostetanud kraami,“ ütles Tiia Kalm.
„Soovin kogukonnakogus kaasa aidata liikluskorralduse reguleerimisele, olgu mureks liiga suur kiirus või liiklustihedus,“ märkis Kadri Tinn.
Heiki Post Kasepäält avaldas arvamust, et kogukonnakogu võiks olla vallavalitsuse ja vallavolikogu käepikendus, mis vahendaks ka nende inimeste muresid, kelle kokkupuuted omavalitsusega on tagasihoidlikud.
„Mitmed mured saab lahendada kohapeal. Kui seda pole võimalik seda, tuleb probleemidest teavitada. Tore, et Kasepääl kogukonnakogu kokku kutsuti. Nii tekib palju suhtlemise ja koosolemise võimalusi,“ ütles Post.
Posti sõnul on kogukonnakogu liikmel tarvis tegeleda mõnegi ootamatu küsimusega. „Näiteks peatuvad Peipsi ääres välisturistide autokaravanid ja neil on vaja elektrivoolu. Elu toob probleeme ja muresid pidevalt juurde.“
Heiki Post on ka Kasepää külavanem. „Ma arvan, et kogukonnakogusse kuulumine annab sellele rollile juurde uue võimaluse ja hingamise,” lausus ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus